Noord-Brabantse Waterschapsbondsdag en FutureLab 2023 - Creating impact with nature

Op 5 september vond de jaarlijkse bestuurlijke Netwerkdag van de Brabantse waterschappen plaats. Deze middag stond in het teken van Klimaat & Innovatie. Ofwel, de toekomst. En daarbij kan de nieuwe generatie natuurlijk niet ontbreken! Deze middag presenteerden young professionals en studenten hun visies, concepten en concrete ideeën middels een voor velen innovatieve presentatievorm.  De week voor de Netwerkdag organiseerde Brabantse Delta namelijk haar eerste Futurelab, met als hoofdvraag aan de diverse groep jongeren: Hoe creëert Waterschap Brabantse Delta een klimaatpositief en circulair Brabant in 2073?

Futurelab

Vier dagen lang dompelden de deelnemers van het Futurelab zich onder in de toekomst. De deelnemers bestonden uit: urbanisten, studenten transition design, landschapsarchitectuur, development and rural innovation, spatial planning, toerisme, medewerkers van het Waterschap, urban planners, een social designer, illustrator een rechtenstudent, een afgestudeerde Media & Entertainment, consultants. Allen tussen de 20 en 30 jaar.

Het Futurelab werd begeleid door ateliermeesters Ruth Giebels en Martin Bakker. Beiden zijn ervaren in de begeleiding van studenten en het aanjagen van creatieve processen. Futurelab is mede voorbereid door kunstenaar Gé Smit.

Inspiratiefilm - Later wil ik wonen aan het water

Spoken word Artist Jasja Renne en filmmaker Ruben van Den Hooff laten zien hoe de deelnemers de toekomst van het water zien en vertellen wat water voor hen betekent.

Meer weten over het Futurelab 2023? 

In augustus 2023 kwamen young professionals en studenten en ateliermeesters bij elkaar op Landgoed Bouvigne om zich vier dagen onder te dompelen in de toekomst. Waterschap Brabantse Delta (dit jaar 50 jaar gevestigd op Landgoed Bouvigne) kijkt vooruit naar het jaar 2073. 

Bezoek Atelier Futurelab Brabantse Delta 2023 op futurelab.nl