De belangstelling voor de presentatie van de ontwerpbestemmingsplannen van Alphen-Chaam en Breda voor het nieuwe Markdal woensdagavond 13 maart j.l. was massaal. Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en Alphen-Chaam, waterschap Brabantse Delta en de Vereniging Markdal duurzaam & vitaal waren aanwezig in de Leeuwerik in Galder, om de vele vragen van de bijna 200 aanwezigen te beantwoorden.

Veel belangstelling voor ontwerpbestemmingsplannen Markdal
Veel belangstelling voor ontwerpbestemmingsplannen Markdal

Mijlpaal

Het vaststellen en in procedure brengen van de ontwerpbestemmingsplannen is een belangrijke mijlpaal. Maar, er zullen er nog veel volgen voor daadwerkelijk met de uitvoering kan worden begonnen. Er is een voorkeursalternatief voor de nieuwe Mark, maar dat wordt pas concreet ingevuld als de bestemmingsplannen definitief zijn. 

Ruimte voor natuur

Met de plannen wordt ruim 100 hectare nieuwe natuur gecreëerd in het NNB (Natuur Netwerk Brabant). Er wordt een nieuwe Mark gegraven van de grens met België tot aan Breda. Die wordt in totaal 9 km (nu 6 km). Verder krijgen bewoners en ondernemers nieuwe kansen, wordt er maatwerk geleverd op tal van locaties in het buitengebied van de twee gemeenten en krijgen agrariërs en burgers soms de ruimte een extra woning te bouwen of nieuwe teelttechnieken toe te passen. Zij betalen hiervoor een bijdrage en/of verkopen grond voor het realiseren van nieuwe natuur.

Bijzonder proces

Bijzonder in dit project is dat het initiatief vanuit de samenleving is ontstaan. De Vereniging en de overheid hebben een gemeenschappelijk doel: natuurontwikkeling en beekherstel in het Markdal en een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit, wateropvang en ecologie. De Vereniging Markdal heeft de brug tussen de verschillende belangen in het gebied kunnen slaan. Een uniek proces in lijn met de nieuwe Omgevingswet.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 23 april 2019 en kun je raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

 De betrokken bestuurders vertellen hoe zij het proces ervaren: