Belangrijk bericht voor bezoekersMinder parkeerplaatsen op woensdag 19 en vrijdag 21 juni 2024

Op woensdag 19 en vrijdag 21 juni zijn er beperkte parkeermogelijkheden bij kantoor Bouvigne en restaurant Bouvigne Paradijs vanwege verschillende evenementen.

Ontwikkelen natte natuurparel de Vloeiweide en beekherstel de Bijloop

Het ontwikkelen van de natte natuurparel en het herstellen van de beek doen we in natuurgebied de Vloeiweide. Deze ligt tussen de dorpen Effen en Rijsbergen. Het natuurgebied is deels verdroogd. Dat komt omdat het gebied zo is ingericht dat het grondwater het gebied snel verlaat. Dit heeft grote gevolgen voor bepaalde planten en dieren. Daarom pakken we samen met Brabants Landschap de verdroging aan. Dat doen we door het herstellen van de beek en het ontwikkelen van natte natuur. Hiermee vergroten we de overlevingskansen voor planten en dieren. Ook voor bijzondere planten en dieren die hier nóg niet leven. En waarvan we dat wel graag willen. Het natuurgebied is onderdeel van Natuur Netwerk Brabant. Natuurnetwerk Brabant verbindt natuurgebieden met elkaar. Daardoor worden de leefgebieden voor planten en dieren uitgebreid.

Waar staan we nu?

De werkzaamheden in het gebied zijn begin november 2022 afgerond.

Wat gaan we doen?

Herstellen beek de Bijloop

De Bijloop is een diep liggende rechte beek met weinig stroming. In de zomer stroomt er zo weinig water door de beek dat het water stil staat. Er leven daarom weinig dieren en planten in en om de beek. Om het leven in de beek terug te krijgen nemen we verschillende maatregelen die zorgen voor verschillende stroomvariaties waardoor er meer zuurstof in het water komt. Zo zetten we stuw Hellegat open, plaatsen we zand en takkenbossen in de Bijloop en laten we de beek voor een deel meanderen (slingeren). Dit is goed voor planten en dieren zoals:

  • vissen: bijvoorbeeld het bermpje en de riviergrondel
  • insecten: bijvoorbeeld de bosbeekjuffer en de vlokreeft
  • amfibieën: bijvoorbeeld de kamsalamander
  • planten: bijvoorbeeld de beekpunge, het drijvend fonteinkruid en het sterrekroos

 

Ontwikkelen natte natuurparel

Een natte natuurparel is een nat natuurgebied waarin planten en dieren leven die voldoende grondwater van een goede kwaliteit nodig hebben. Om een natte natuurparel te ontwikkelen moeten we meer en langer water vast houden in het gebied. We nemen maatregelen, zodat het grondwater omhoog komt en het niet meteen wordt afgevoerd. Zo brengen we de bodem van de Bijloop omhoog en verflauwen we de oevers. Ook graven we de bovenste grondlaag van een aantal weilanden rondom de Bijloop af. Door deze maatregelen voelen zeldzame insectensoorten zoals de moerassprinkhaan, de vlinder het gentiaanblauwtje en planten als teer guichelheil en blauwe knoop zich hier thuis. Ook de vogel de Wielewaal zou naar dit gebied kunnen komen door de aanpassingen. 

Bekijk de infographic

Samenwerking en subsidie

Waterschap Brabantse Delta werkt samen met Brabants Landschap aan dit project. PROWATER, de Provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant dragen financieel bij.  

logo's