Samen met bewoners, bedrijven, agrariërs en gemeenten werkt het waterschap de komende jaren aan het oplossen van ‘oude’ Keurovertredingen die ontstaan zijn vóór 2013. Dit project heet “Sloten, Oevers en Dijken op Orde”.