In de verkenningsfase - die gestart is in 2021 - zijn verschillende manieren waarop de dijk kan worden versterkt onderzocht. Zodat de dijk straks weer voldoet aan de veiligheidsnormen. Het voorkeursalternatief is op 2 augustus 2022 vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. 

In de verkenningsfase - die gestart is in 2021 - zijn verschillende manieren waarop de dijk kan worden versterkt onderzocht. Zodat de dijk straks weer voldoet aan de veiligheidsnormen. De alternatieven zijn, samen met alle betrokken partijen, afgewogen op zeven thema’s waaronder; techniek, duurzaamheid, betaalbaarheid, risico’s en omgeving. Ook hebben we met de omgeving gesproken over het concept-voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is op 2 augustus 2022 vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Voorkeursalternatief

Op basis van de uiteindelijke score is het heavescherm gekozen als voorkeursalternatief. Dit is een binnendijkse dijkversterking met een zogenoemde verticale piping oplossing. Het scherm zit onder de grond en hierdoor wordt het uitspoelen van zand voorkomen. In de afbeelding geven we het voorkeursalternatief visueel weer.

Ter inzage

Het voorkeursalternatief - inclusief de bijbehorende milieueffectrapportage - ligt vanaf maandag 8 augustus 2022 zes weken lang ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen. Na deze periode volgt de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief. Ook dat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur en zal ter inzage komen te liggen. Naar verwachting zal dit begin 2023 zijn.

Waar vind je het voorkeursalternatief?

Wil je het voorkeursalternatief inzien, dan kun je de stukken downloaden op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Of neem contact op met Bas Kuijpers, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta via 076-5641818. Je kunt ook mailen naar standhazensedijk@brabantsedelta.nl. Je krijgt de stukken dan toegestuurd via e-mail.

Nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van het project kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan via www.brabantsedelta.nl/standhazensedijk.

Website

Op www.brabantsedelta.nl/standhazensedijk vind je alle informatie over het project. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je het projectteam mailen via standhazensedijk@brabantsedelta.nl

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De Dijkversterking Standhazensedijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.