Nadat alle benodigde gronden bij de eindbeheerder in het bezit zijn, beginnen we aan de inrichting van het gebied. Hiervoor werken we graag met u samen om mooie natuur te maken. We zijn dan ook erg benieuwd naar uw wensen en ideeën en pakken dit project graag gezamenlijk op waarbij de ambitiekaart van de provincie wordt gebruikt als eerste uitgangspunt.

Hoe zorgen we samen voor een veilige, prettige leefomgeving? Door ideeën met elkaar te delen. Wandelt u graag en wilt u tussendoor kunnen genieten van de omgeving? Een picknicktafel of een bankje geeft hieraan een extra impuls. Of vist u in uw vrije tijd en is hier nog geen geschikte plek voor? Dit zijn allemaal voorbeelden van ideeën die we in overleg met andere overheden mogelijk mee kunnen nemen in het ontwerp.

Want... waarom deze zaken laten liggen als een gebied toch op de schop gaat? Ook andere ideeën zijn welkom. Maakt u zich bijvoorbeeld zorgen, omdat de werkzaamheden dichtbij uw huis, tuin of perceel plaatsvinden? Geef dit dan ook aan. Wij kijken dan samen naar de situatie, maken afspraken en bespreken mogelijke oplossingen.

Is particulier natuurbeheer een optie en hoe werkt dat dan?

Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren stimuleren. Ook agrariërs worden gestimuleerd hun (agrarische) grond tegen een bepaalde vergoeding als natuur in te richten en te beheren.

Ook in het projectgebied van Noordrand Midden is particulier natuurbeheer in een aantal gevallen mogelijk. De ambitiekaart geeft een beeld van de te ontwikkelen natuur per deelgebied. Indien een grondeigenaar gebruikmaakt van particulier natuurbeheer, behoudt de huidige eigenaar het juridische eigendom van het perceel. De eigenaar kan subsidie aanvragen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor functiewijziging en inrichting. De omvorming en instandhouding worden vastgesteld door het vestigen van een kwalitatieve verplichting. Daarbij is het uitgangspunt dat men zich conformeert aan de inrichting en het hydrologisch herstel zoals die door partijen wordt uitgewerkt.

Bekijk de ambitiekaart

Heeft u interesse in particulier natuurbeheer? U kunt een e-mail sturen naar noordrandmidden@brabantsedelta.nl. We bekijken samen de wensen en kijken of particulier natuurbeheer mogelijk is. Voor een subsidievoorstel op maat brengen wij de grondeigenaar graag in contact met de adviseurs van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Voor vragen, ideeën en wensen kunt u een e-mail sturen naar noordrandmidden@brabantsedelta.nl.