Op 26 februari heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta het peilbesluit en het Projectplan Waterwet Westelijke Langstraat vastgesteld. Op 6 maart heeft Provinciale Staten het inpassingsplan Westelijke Langstraat vastgesteld. Daarmee zijn alle plannen voor het project Westelijke Langstraat goedgekeurd.

Besluiten bekijken

De officiële bekendmaking vindt u hier. Alle documenten en besluiten zijn te bekijken via www.brabant.nl/ipNatuurWlangstraat.

Project Westelijke Langstraat

Voor meer informatie over project Westelijke Langstraat kijk op de projectpagina.