Belangrijk bericht voor bezoekersMinder parkeerplaatsen op woensdag 19 en vrijdag 21 juni 2024

Op woensdag 19 en vrijdag 21 juni zijn er beperkte parkeermogelijkheden bij kantoor Bouvigne en restaurant Bouvigne Paradijs vanwege verschillende evenementen.

Westelijke Langstraat

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. Een beschermd Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. De unieke ligging met verschillende bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een uniek en nat gebied.

Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen. Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat te realiseren.

Infographic meten en monitoren

Nieuws over de Westelijke Langstraat

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de Westelijke Langstraat? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Bij belangrijke ontwikkelingen ontvang je bericht.

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief

Of bekijk de eerdere nieuwsbrieven.

Contact

Heb je complimenten, vragen, opmerkingen of klachten rondom de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat?

Mail ons dan op: westelijkelangstraat@brabantsedelta.nl
of doe een digitale melding.

Overlast

Heb je overlast op straat of van het riool? Neem dan contact op met de gemeente Waalwijk.
MijnGemeente App
www.waalwijk.nl/meldpunt
info@waalwijk.nl of via 0416 683 456

Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

Het project 'Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk' maakt de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat mogelijk.

Bekijk hier de pagina van dit project