Westelijke Langstraat

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. Een beschermd Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. De unieke ligging met verschillende bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een uniek en nat gebied.

Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen. Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat te realiseren.

Website peilbuisgegevens Westelijke Langstraat(externe link)

Nieuwsbrief

Wil je de nieuwsbrief ontvangen van project Westelijke Langstraat?

Meld je hier aan voor onze digitale nieuwsbrief(externe link)

Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2023(externe link)

Eerdere nieuwsbrieven

Meer nieuwsbrieven Westelijke Langstraat

Westelijke Langstraat in beeld

 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Zeker een video! Bekijk hier de voorbereidingen en het werk in uitvoering.

Grondeigenaren

Er zijn verschillende manieren om natuur te realiseren in het gebied. Zo kunnen grondeigenaren zelf natuur realiseren op hun eigendom, ruilen en verkopen tegen volledige schadeloosstelling. Ben je grondeigenaar en heb je ideeën over de toekomst van het gebied? Wil je meer informatie over eventuele zelfrealisatie, ruilen en verkoop van grond?

Mail dan naar westelijkelangstraat@brabantsedelta.nl

Contact

  • Heeft u complimenten, vragen, opmerkingen of klachten rondom de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat? Neem dan contact op met het waterschap via 076 564 1000 of westelijkelangstraat@brabantsedelta.nl 
  • Bij spoed altijd telefonisch.
  • Geef altijd duidelijk aan dat het om de Westelijke Langstraat gaat, zodat uw bericht bij de juiste mensen terechtkomt.
     
  • Bij overlast op straat of riool gemeente Waalwijk via MijnGemeente App, www.waalwijk.nl/meldpunt, info@waalwijk.nl of via 0416 683 456