Project beschoeiingen

Vaak staat er tussen het water en de waterkant een beschoeiing. Een beschoeiing beschermt de waterkant tegen wegzakken of wegspoelen. In sommige delen in ons werkgebied voldoen de beschoeiingen niet meer aan de eisen. Daarom vervangen of repareren we ze.  

Waarom vervangen we de beschoeiingen?

Als beschoeiingen niet meer aan de eisen voldoen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Door het wegzakken of wegspoelen van de waterkant kunnen tuinen verzakken en is er minder ruimte voor water in de sloot wat kan leiden tot wateroverlast. Daarom repareren of vervangen we de beschoeiing.

Waar en wanneer gaan we aan de slag?

We starten met het vervangen en repareren van beschoeiingen in de wijk de Blaak in Tilburg. Naar verwachting starten we hier in 2024 mee.

Wat verwachten we van je?

Grenst je tuin aan de watergang waar we de beschoeiing moeten vervangen? Dan vragen we je om jouw tuin 1 meter vanaf de beschoeiing vrij te maken. Dit betekent dat alle objecten en beplanting die op de onderhoudsstrook staan, moeten worden weggehaald. Dit geldt voor de hele breedte van uw tuin. Het waterschap stuurt ruim van te voren een brief om je te laten weten voor welke datum de onderhoudsstrook vrij moet zijn. 

Voorbeeld van een onderhoudsstrook van 1 meter

Wie vervangt de beschoeiing?

Op dit moment is het project in voorbereiding. De aannemer(s) die dit project gaan uitvoeren zijn nog niet bekend. 

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via beschoeiingen@brabantsedelta.nl