Het algemeen bestuur heeft op 19 mei 2021 het projectplan vastgesteld voor het aanpassen van een duiker in de Sluisweg te Waalwijk.

Op 26 februari 2020 is het projectplan “Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk” (AWW) vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is voor een aantal ontwerpwijzigingen op 23 december 2020 een aanvullend projectplan vastgesteld. Uit nadere inspectie/inmeting van de duiker in de Sluisweg is tijdens de uitvoeringsfase gebleken dat deze op een andere hoogte ligt dan in het beheerregister was opgenomen. Om wateroverlast in Waalwijk in de toekomstige situatie te voorkomen, dient de duiker te worden vervangen/aangepast. Het op 19 mei 2021 vastgestelde projectplan betreft dus enkel de vervanging/aanpassing van de duiker in de Sluisweg. Het projectplan en alle stukken die daarbij horen, liggen vanaf 25 mei 2021 voor een periode van zes weken ter inzage (tot 6 juli 2021). De stukken zijn online te bekijken(externe link). Vanwege de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus liggen de stukken niet fysiek op het kantoor van waterschap Brabantse Delta. Voor meer informatie en/of (digitaal) opvragen van stukken kun je contact opnemen met de heer B. Kuijpers (076 564 15 46) of e-mail aww@brabantsedelta.nl.