Als je grondwater hebt geloosd, moet je binnen 14 dagen na afloop de hoeveelheid geloosd water doorgeven.

Dit kan door het onderstaande formulier in te vullen en te sturen naar info@brabantsedelta.nl of per post naar:

Waterschap Brabantse Delta
Afdeling Handhaving
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Bekijk meer informatie over het lozen van grondwater.