Als u grondwater heeft geloosd, moet u binnen 14 dagen na afloop de hoeveelheid geloosd water doorgeven.

Dit kan door het onderstaande formulier in te vullen en te sturen naar info@brabantsedelta.nl of per post naar:

Waterschap Brabantse Delta
Afdeling Handhaving
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Bekijk meer informatie over het lozen van grondwater.