Als u grondwater heeft geloosd, moet u binnen dagen 14 dagen na afloop de hoeveelheid geloosd water doorgeven. Dit kan door het onderstaande formulier in te vullen en te sturen naar info@brabantsedelta.nl of per post naar: Waterschap Brabantse Delta, afdeling Handhaving, Postbus 5520, 4801 DZ Breda