Lozen grondwater bij bronnering of bodemsanering

Ga je een bronnering of bodemsanering uitvoeren en daarbij grondwater lozen? Dan moet je deze in veel gevallen melden. 

Waar ga je lozen?

Er is een landelijke voorkeursvolgorde voor het lozen van grondwater:

 1. Ga je lozen op de bodem? 

  Zorg dat het water niet afstroomt naar de omliggende sloten. Neem contact op met de betreffende gemeente. Je hoeft jouw lozing niet te melden bij het waterschap.

 2. Ga je grondwater lozen in oppervlaktewater? 

  Hiervoor moet je bij het waterschap zijn. Er zit verschil tussen lozing bij bronnering/ ontwatering en bodemsanering. Kijk op deze pagina voor regels die gelden voor jouw lozing.

 3. Ga je grondwater lozen in de hemelwaterafvoer? 

  Neem contact op met de betreffende gemeente. Je moet de lozing ook bij het waterschap melden. Dit doe je via het omgevingsloket. Je betaald een heffing aan het waterschap. Hier lees je meer over op deze pagina bij: Houd rekening met.

 4. Ga je grondwater lozen in gemengd riool of vuilwaterriolering? 

  Neem contact op met de betreffende gemeente. Je moet de lozing ook bij het waterschap melden. Dit doe je via het omgevingsloket. Je betaald een heffing aan het waterschap. Hier lees je meer over op deze pagina bij: Houd rekening met.

Lozen bij bronnering/ ontwatering in oppervlaktewater

Het is toegestaan om te lozen in oppervlaktewater. Houd rekening met de volgende regels:

 • Je lozing is gemeld via het omgevingsloket
 • Het water hoeft niet terug in de bodem gebracht te worden op basis van de regels bij onttrekkingen in beschermd gebied 
 • Het water is schoon
 • Er mag niet meer geloosd worden dan de waterloop kan verwerken.
 • Er mag geen wateroverlast ontstaan.
 • De hoeveelheid onopgeloste stoffen mag maximaal 50 milligram per liter bedragen. 
 • Door het lozen mag er geen visuele verontreiniging optreden in het oppervlaktewater.
 • De geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een debietmeter. Deze geef je binnen 14 dagen na afloop van de lozing door via formulier rapportage bronneringen (2024).pdf

Bekijk voor meer informatie en de exacte regels uit paragraaf 2.1.6 en paragraaf 2.2.2 de waterschapsverordening.

Ga je meer dan 100m3 per uur lozen, dan heb je een vergunning nodig. Deze vraag je via het omgevingsloket.

Vergunning aanvragen

Lozen bij bodemsanering in oppervlaktewater

Bij lozen bij bodemsanering is het belangrijk dat je weet waar je gaat lozen. Loos je in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam? Dan gelden er andere regels.  

 • Je lozing is gemeld via het omgevingsloket
 • Het water hoeft niet terug in de bodem gebracht te worden op basis van de regels bij onttrekkingen in beschermd gebied.
 • Het water is schoon, volgens de kwaliteitseisen in de waterschapsverordening. De lozingseisen hangen af van waarin geloosd wordt. Kijk hier voor de aangewezen oppervlaktewaterlichamen.

  Voor aangewezen oppervlaktewater gebruik je tabel 2.1 en voor niet aangewezen oppervlaktewater gebruik je tabel 2.2 uit artikel 2.135 van de waterschapsverodening.

 • Er mag niet meer geloosd worden dan de waterloop kan verwerken.
 • Er mag geen wateroverlast ontstaan.
 • Door het lozen mag er geen visuele verontreiniging optreden in het oppervlaktewater.
 • De geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een debietmeter. Deze geef je binnen 14 dagen na afloop van de lozing door via formulier rapportage bronneringen (2024).pdf

Bekijk voor meer informatie en de exacte regels uit paragraaf 2.1.6 en paragraaf 2.2.2 de waterschapsverordening.

Ga je meer dan 100m3  per uur lozen, dan heb je een vergunning nodig. Deze vraag je via het omgevingsloket.

Vergunning aanvragen

Houd rekening met:

Voor lozingen in het oppervlaktewater en in de riolering moet je heffing aan het waterschap betalen. De heffing voor het lozen van grondwater is in 2024 €74,65 per 1.000m3 geloosd water. Dit bedrag kan per jaar wijzigen.

De geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten zijn met een debietmeter. De hoeveelheden geef je binnen 14 dagen na afloop van de lozing door via formulier rapportage bronneringen (2024.pdf

Heb je nog vragen over de grondwaterontrekking?

Kijk dan op de pagina bronbemalingen.

Contact

Heb je een vraag over jouw activiteit, vergunning of melding? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.