Wil jij net als de winde, snoek en andere vissen deze “reis onder water” meemaken en een vispassage in real life bewonderen? Kom dan 21 mei naar onze activiteit bij de vispassage bij de Valeriuslaan 1 in Roosendaal.

Op zaterdag 21 mei kan je vanaf 11 tot 14 uur live beelden bekijken van de onderwatermonitoring bij de vispassage ‘Verdeelwerk’. Tevens laten wij filmpjes zien van eerder waargenomen vissen en krijg je meer informatie over dit vismigratieproject. Cameramonitoring vismigratie - YouTube(externe link)

Wereldvismigratiedag

Op 21 mei 2022 is het weer World Fish Migration Day. Waterschap Brabantse Delta geeft hier graag aandacht aan bij de Molenbeek in Roosendaal. Sinds begin 2022 zijn alle vismigratie hindernissen vispasseerbaar in de Molenbeek. Drie stuwen zijn recent aangepast en drie stuwen in de periode 2008-2010. Hierdoor kunnen nu vissen vanaf het Volkerak-Zoommeer doorzwemmen tot in Vlaanderen (België).

Vismigratie

Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten en op te groeien. Zij vinden een nieuw leefgebied, overwinteren en zoeken voedsel. Zij komen tijdens hun reis soms hindernissen tegen zoals stuwen en gemalen. Stuwen en gemalen regelen de hoogte van het water. Het waterschap past deze stuwen en gemalen zo aan dat vissen hun reis kunnen vervolgen. Zij kunnen dan ongehinderd en veilig doorzwemmen. Dat is goed voor een gezonde visstand en de biodiversiteit (verschillende soorten) in onze wateren.