Rekenkamer

De rekenkamer toetst het gevoerde beleid en het bestuur van waterschap Brabantse Delta op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

De rekenkamer is onafhankelijk. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe dat onderzoek wordt uitgevoerd. De uitkomsten leiden tot verbetervoorstellen en aanbevelingen voor de toekomst. Zo wil de Rekenkamer een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het waterschapsbestuur.

Werkwijze

Wie zitten er in de rekenkamer?

De rekenkamer bestaat uit drie leden. 

De rekenkamerleden zijn:

  • Jeroen Vinckers, voorzitter
  • Lies van Aelst, lid
  • Patrick Pieters, lid

Onderzoeken

Contact

Heb je vragen of opmerkingen voor de rekenkamercommissie? Neem dan telefonisch contact op met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie via T 076 564 10 18.