Restauratie historische Keenesluis

Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat hebben geld beschikbaar gesteld om de historische Keenesluis te restaureren. Hiermee gaat de Keenesluis een mooie toekomst tegemoet en wordt de kwaliteit van de omgeving vergroot.

Impressie keenesluis
Impressie Keenesluis. Bron: Bond Heemschut©

Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat hebben geld beschikbaar gesteld om de historische Keenesluis te restaureren. Hiermee gaat de Keenesluis een mooie toekomst tegemoet en wordt de kwaliteit van de omgeving vergroot.

De Keenesluis werd 248 jaar geleden gebouwd in de rivier de Mooye Keene. Dit sluisje diende er voor het water te keren dat bij vloed werd opgestuwd en bij eb het overtollige water uit de achterliggende polder te kunnen spuien.

De sluis ligt er nu vervallen bij en moet hoognodig gerestaureerd worden. Waterschap Brabantse Delta is eigenaar van de Keenesluis. Stichting Beleef de Keenesluis zet zich samen met velen in om de Keenesluis volledig te restaureren.

Aanpak

Met het geld dat nu door waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat beschikbaar is gesteld worden de stenen en het ijzerwerk van de Keenesluis weer toekomstbestendig gemaakt. Ook het scheprad wordt gereconstrueerd.

Resultaat

De Keenesluis is 248 jaar oud, uniek erfgoed en vervallen. Deze sluis staat op een plek met een rijke historie en is omringd door mooie natuur. Oorspronkelijk draaide er een scheprad in de Keenesluis. Dit scheprad sloeg het water de polder uit. De gemeente Moerdijk heeft geld gereserveerd voor een picknickplek naast de Keenesluis.
De sluis doet nu mede dienst als waterinlaat voor de Keenehaven. De waterinlaat wordt nu handmatig bediend. Automatisering van de inlaatschuif maakt het peilbeheer veel nauwkeuriger In het bijzonder kan de geautomatiseerde inlaat een steentje bijdragen aan het voorkomen van regionale wateroverlast. De inlaat wordt direct gesloten als er wateroverlast dreigt te ontstaan.

Periode

Het uitvoerende werk is in juni gestart en de oplevering van het project wordt eind dit jaar verwacht.

Wat merk jij ervan?

Tijdens het werk zullen er enkele vrachtwagens en bestelauto’s af en aan rijden.

Locatie

Bekijk de overzichtskaart