Medicijnresten zijn slecht voor de waterkwaliteit en het waterleven. Onderzoek in Rijen toonde aan dat daar veel diclofenac in het rioolwater zit. De gemeente Gilze Rijen werkte samen met waterschap Brabantse Delta, het Vital Zone Instituut en het Brabants kernteam medicijnresten om hier iets aan te doen en het water schoner te houden.

Diclofenac is een pijnmedicatie die vaak op de huid gesmeerd wordt in de vorm van een gel. Uit onderzoek blijkt dat slechts 6% van die gels wordt opgenomen door de huid. De rest (94% !) komt in het rioolwater terecht via de douche of wasmachine. Het filteren van diclofenac uit het rioolwater is nu nog niet mogelijk: de rioolwaterzuiveringen zijn niet gemaakt om medicijnresten uit het water te filteren.

Dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta Niels Mureau "De kracht van deze pilot zit in de samenwerking. We kunnen als waterschap in de toekomst dure filters ontwikkelen om medicijnresten te verwijderen uit rioolwater, maar eigenlijk willen we helpen voorkomen dat ze daarin terecht komen.

Diclofenac slecht voor het waterleven

Veel inwoners van Rijen wisten niet dat diclofenac gels grotendeels in het water terecht komen, via douche of wasmachine. De medicijnresten komen na de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht. Dat heeft een negatief effect op vissen en andere waterdieren. Bovendien verslechtert de waterkwaliteit. Door onnodig gebruik te verminderen kunnen we dus het waterleven en het milieu sparen.

Resultaten samenwerking

Deze samenwerking leverde inzicht op in gedrag van inwoners, aanbieders en voorschrijvers (huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, drogisterijen, supermarkten en leveranciers). Bij alle groepen was het bewustzijn van de schadelijkheid van diclofenac laag en de bereidheid om mee te werken aan vermindering hoog.

Lees meer over het onderzoek in Rijen op de website van het Vital Zone Instituut: Vital Zone Instituut