Op deze pagina vindt u informatie over het groot onderhoud aan sluis Roode Vaart in Moerdijk en de gevolgen voor de scheepvaart.

Actuele situatie: geen doorvaart mogelijk

Doorvaart scheepvaart
Eind maart zou de nieuwe hefinstallatie van sluis Roode Vaart geïnstalleerd worden. Vanwege de op 23 maart aangescherpte coronamaatregelen is het waterschap in overleg met de aannemer genoodzaakt de werkzaamheden niet te laten doorgaan. De reparatie is voorlopig uitgesteld tot de eerste week van juni. Het waterschap meldt op de website wanneer doorvaart mogelijk is. Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie is voor iedereen die gebruikmaakt van de sluis. Desondanks vragen wij uw begrip voor deze maatregelen omdat ook het waterschap zich inzet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zich moet houden aan de richtlijnen van het RIVM. In overleg met de aannemer is besloten de werkzaamheden op te schorten omdat monteurs voor de werkzaamheden op een onderlinge afstand van minder dan 1.5 meter moeten werken en het kunstwerk geen kritieke infrastructuur betreft of vitaal proces.

"De start van het vaarseizoen voor pleziervaarders in Nederland op 1 april is uitgesteld wegens de maatregelen rondom het coronavirus." Lees het nieuwsbericht van de Schuttevaer.

Bericht krijgen als de sluis werkt

We kunnen u nog geen exacte datum geven vanaf wanneer doorvaart weer mogelijk is. Dit hangt af van de testresultaten. Wel brengen wij u graag zo snel mogelijk op de hoogte als u door kunt varen. Laat ons weten dat u op de hoogte gehouden wilt worden of raadpleeg onze website, op de volgende wijze: 

•    Stuur een e-mail naar sluisroodevaart@brabantsedelta.nl en vermeld uw naam en e-mailadres.
•    Raadpleeg de meest actuele stand van zaken op deze website (www.brabantsedelta.nl/sluisroodevaart)
•    Beschikt u niet over internet? Bel ons dan op 076 564 10 00.

Heeft u al uw e-mailadres doorgegeven aan het waterschap om geïnformeerd te worden over de stremming van de sluis? Dan hoeft u dat vanzelfsprekend niet nogmaals te doen. 

Wat er tot nu toe gebeurde

Vorig jaar is het waterschap gestart met groot onderhoud aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Tijdens de werkzaamheden werd slijtage aan het hefmechanisme van de sluis zichtbaar. Deze slijtage moet verholpen zijn voor de sluis weer open kan. Veiligheid staat voorop. De sluiswachters kunnen de sluis pas openen wanneer de veiligheid is aangetoond voor scheepvaart en de directe omgeving. Op 20 december 2019 tilde een speciale kraan eenmalig de sluisdeur omhoog om doorvaart kort mogelijk te maken. Achttien schepen maakten hiervan gebruik. De materialen voor de reparatie zijn besteld, maar hier zit een levertijd op die we niet kunnen versnellen. De materialen worden namelijk verplicht uitvoerig getest voordat ze geïnstalleerd/gebruikt mogen worden.

Hefdeur sluis Roode Vaart
Sluis Roode Vaart

Resultaat

Om te zorgen dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt, ondergaat de sluis momenteel een opknapbeurt. Ook gaat een adviesbureau aan de slag met een ontwerp voor een zoetwaterinlaatvoorziening. Dit zijn aanvoerleidingen en pompgemalen om in tijden van grote waterbehoefte ook bij laag water op het Hollands Diep water in te kunnen laten op de Roode Vaart. De aanvoer van zoet water is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie. Hierover volgt een Projectplan Waterwet. 

De inlaat van zoet water via de sluis Roode Vaart vormt een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant voor met name de landbouw. De droogte van 2018 heeft dit bevestigd. De inlaatvoorziening betekent meer armslag voor het peilbeheer in droge perioden via de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen (Mark-Vlietsysteem). Daarnaast zorgt de extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het Mark-Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit en daarmee ook de natuurwaarden in het poldergebied.

Planning

Het onderhoud aan de sluis vindt plaats vanaf 1 juli 2019. De zoetwater inlaatvoorziening volgt later en is naar verwachting eind 2020 klaar.

  Wat levert het op?

  • Het onderhoud zorgt ervoor dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt. 
  • De inlaat van zoet water via de sluis Roode Vaart vormt een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant. Met name voor de landbouw. 
  • De inlaatvoorziening zorgt voor meer mogelijkheden voor het peilbeheer in droge perioden via de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen (Mark-Vlietsysteem). 
  • De extra wateraanvoer zorgt voor een betere doorspoeling van het Mark-Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit en daarmee ook de natuurwaarden in het poldergebied.

  Wat kunt u doen?

  • Houd deze website in de gaten voor actuele informatie. 
  • U kunt ervoor kiezen om uw boot tijdelijk ergens anders aan te meren. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Op bijvoorbeeld www.vareninbrabant.nl vindt u een overzicht van jachthavens.
  • In uitzonderlijke gevallen kunt u mogelijk recht hebben op nadeelcompensatie. De voorwaarden vindt u op de pagina schadevergoeding aanvragen.

  Kraan en werkzaamheden aan sluis Roode Vaart in Moerdijk
  Werkzaamheden aan sluis Roode Vaart in Moerdijk

  Locatie

  Bekijk de overzichtskaart

  Samenwerking

  De zoetwaterinlaat wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Provincie Noord-Brabant
  • Provincie Zeeland
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Gemeente Moerdijk
  • Port of Moerdijk

  Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie van de sluis.

  Contact

  Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

  Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?