Voldoende water in sloten en rivieren is belangrijk voor natuur, landbouw en recreatie in heel Nederland. De afgelopen jaren is er vaker sprake van langer aanhoudende droogte en wordt geprobeerd het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden en te verdelen. Ook waterschap Brabantse Delta heeft hiermee te maken. Op dit moment kunnen we alleen bij Oosterhout vanuit het Wilhelminakanaal zoet water vanuit de Maas inlaten. Graag beschikking we over een ‘tweede kraan’. Deze kraan realiseren we bij de Roode Vaart nabij Moerdijk aan het Hollands Diep.