Voldoende water in sloten en rivieren is belangrijk voor natuur, landbouw en recreatie in heel Nederland. We krijgen vaker te maken met langer aanhoudende droogte en proberen het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden en te verdelen. Op dit moment kunnen we alleen bij Oosterhout vanuit het Wilhelminakanaal water vanuit de Maas inlaten. We bouwen een ‘tweede kraan’, een extra waterinlaat. Deze waterinlaat bouwen we bij de sluis Roode Vaart in Moerdijk aan het Hollands Diep.

Roode Vaart richting Hollands Diep
Boot door sluis Roode Vaart

Scheepvaart: doorvaart mogelijk

Doorvaart via de sluis Roode Vaart is mogelijk.
Bekijk de bedieningstijden voor sluizen en bruggen.

We raden schippers vanwege aanvullende werkzaamheden aan om ruim voor doorvaart contact op te nemen met de sluiswachter. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de gevolgen van het project voor doorvaart? 

In uitzonderlijke gevallen kunt u mogelijk recht hebben op nadeelcompensatie. De voorwaarden vindt u op de pagina schadevergoeding aanvragen.

Daarom verbeteren we de wateraanvoer

  • Met een grotere wateraanvoer kunnen we de hoogte van het water in de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen beter regelen.
  • Het klimaat verandert en dat maakt de aanvoer van water belangrijker, met name voor de landbouw en de natuur. Is het lang warm en blijft regen uit? Dan is de vraag naar water groot. Dit was bijvoorbeeld de afgelopen zomers het geval.  
  • Meer water zorgt voor een betere doorspoeling. Dat helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit en het tegengaan bijvoorbeeld blauwalgen.
  • Een extra waterinlaat geeft meer zekerheid in situaties waarbij we de inlaat in Oosterhout niet kunnen gebruiken. 

 

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Groot onderhoud aan de sluis

In 2019 zijn we gestart met groot onderhoud aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk. We zorgen ervoor dat de sluis ook in de toekomst veilig werkt. De hefdeur en heftoren zijn gerenoveerd en het hefmechanisme van de sluis is vervangen. Tijdens het onderhoud zijn we gestart met het verbeteren van de wateraanvoer. We hebben de sluisdeur namelijk voorzien van rinketten. Dit zijn regelbare openingen in de sluisdeur. Via deze openingen kan extra water uit het Hollands Diep naar de Roode Vaart stromen. Begin 2021 vervangen we de waaierdeuren van de sluis. Het groot onderhoud is bijna klaar. 

De robuuste zoetwaterinlaat bouwen

Schets waterinlaat Roode Vaart
Schets ontwerp waterinlaat Roode Vaart

In tijden van watertekort moeten we veel meer water naar westelijk Brabant kunnen sturen. Hiervoor bouwen we naast de sluis een waterinlaat. Via een gemaal (een grote pomp) en inlaatkanalen kan straks veel water vanuit het Hollands Diep naar de Roode Vaart Noord en het achterliggende gebied stromen. We hebben het over veel water, tot wel 3,5 kubieke meter oftewel 3,5 duizend liter water per seconde! Het gemaal gebruiken we om water omhoog te pompen als het water in het Hollands Diep laag staat. De sluis behoudt haar functie. Port of Moerdijk stelt de locatie naast de sluis beschikbaar waarop we de inlaat bouwen. Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigen het belang van een goede zoetwatervoorziening en betalen mee. 

Heeft u vragen over de bouw van de zoetwaterinlaat? Neem dan contact op met omgevingsmanager Louis Vriens via 076 564 10 00 of sluisroodevaart@brabantsedelta.nl

Het doortrekken van de Roode Vaart door het centrum van Zevenbergen

Gemeente Moerdijk leidt het project waarin het noordelijke en zuidelijke deel van de Roode Vaart via het centrum van Zevenbergen verbonden worden. Zo kan zoet water diep het werkgebied van het waterschap in stromen. Het waterschap betaalt mee aan het doortrekken van de Roode Vaart in Zevenbergen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente. Ga naar de website van de gemeente. 

Planning en werkzaamheden

  • Het algemeen bestuur van het waterschap stelde op 8 juli 2020 het Projectplan Waterwet voor de zoetwaterinlaat vast. Het plan is nu definitief.
  • In september 2020 zijn de voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden naast de sluis gestart. Aannemer Van Boekel Bouw & Infra informeert de directe omgeving wanneer nodig. Tijdens de voorbereiding kapt de aannemer bomen en voert de aannemer sonderings- en explosievenonderzoeken uit. 
  • De planning is om in het voorjaar van 2022 de zoetwaterinlaat klaar te hebben. 

Samenwerking

De zoetwaterinlaat wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Provincie Noord-Brabant
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Port of Moerdijk

Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie van de sluis.

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Logo Port of Moerdijk

 

Logo provincie Noord-Brabant

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Werkzaamheden sluis Roode Vaart