Het waterschap voert momenteel groot onderhoud uit aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Let op: 20 december organiseert het waterschap een eenmalig doorvaartmoment! Daarna is de sluis weer voor langere tijd gestremd. Aanmelden via sluisroodevaart@brabantsedelta.nl

Actuele situatie: eenmalig doorvaartmoment sluis Roode Vaart op 20 december

Sluis Roode Vaart blijft de komende tijd dicht vanwege herstelwerkzaamheden. Schippers kunnen in december toch eenmalig doorvaren. Op vrijdag 20 december tilt een speciale kraan de hefdeur omhoog. Wilt u van dit doorvaartmoment gebruik maken? Meld u dan uiterlijk 16 december aan via sluisroodevaart@brabantsedelta.nl. Vermeld uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. 

Hefdeur sluis Roode Vaart
Sluis Roode Vaart

Aanpak

Om te zorgen dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt, ondergaat de sluis een opknapbeurt. De waaierdeuren en hefdeur zijn inmiddels onder handen genomen. Deze deuren houden hoog water buiten en zorgen ervoor dat boten bij doorvaart via de sluis het peilverschil tussen het Hollands Diep en De Roode Vaart kunnen overbruggen. De aannemer heeft ook rinketten aangebracht in de hefdeur. Rinketten zijn automatisch te bedienen openingen die er straks mede voor zorgen dat water vanuit het Hollands Diep door de haven van Zevenbergen richting het achtergelegen gebied stroomt. Deze aanvoer van zoet water is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie.

Een adviesbureau gaat aan de slag met een ontwerp voor aanvoerleidingen en pompgemalen om in tijden van grote waterbehoefte ook bij laag water op het Hollands Diep water in te kunnen laten op de Roode Vaart. Hierover volgt een projectplan waar belanghebbenden tijdens een inspraakprocedure op kunnen reageren.

Resultaat

Het onderhoud zorgt ervoor dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt. De inlaat van zoet water via de sluis Roode Vaart vormt een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant voor met name de landbouw. De droogte van 2018 heeft dit bevestigd. De inlaatvoorziening betekent meer armslag voor het peilbeheer in droge perioden via de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen (Mark-Vlietsysteem). Daarnaast zorgt de extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het Mark-Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit en daarmee ook de natuurwaarden in het poldergebied.

Periode

Het onderhoud aan de sluis vindt plaats vanaf 1 juli 2019. De realisatie van de zoetwater inlaatvoorziening volgt later en is naar verwachting eind 2020 gereed.

Samenwerking

De zoetwaterinlaat wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gemeente Moerdijk. Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie van de sluis. 

Kraan en werkzaamheden aan sluis Roode Vaart in Moerdijk
Werkzaamheden aan sluis Roode Vaart in Moerdijk

Wat kunt u doen?

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?