Water in sloten en rivieren is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie. We krijgen vaker te maken met langer aanhoudende droogte en proberen het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden en te verdelen. Op dit moment kunnen we alleen bij Oosterhout extra water uit het Wilhelminakanaal vanuit de Maas inlaten richting onze sloten en rivieren. Bij sluis Roode Vaart in Moerdijk bouwen we daarom de 'tweede kraan'. Dit is een zoetwaterinlaat waarmee we straks meer dan 3,5 duizend liter water per seconde uit het Hollandsch Diep naar onze sloten en rivieren kunnen sturen.

De robuuste zoetwaterinlaat bouwen

Schets waterinlaat Roode Vaart
Schets ontwerp waterinlaat Roode Vaart

In tijden van watertekort moeten we veel meer water uit de grote rivieren naar West-Brabant kunnen sturen. Hiervoor bouwen we naast sluis Roode Vaart in Moerdijk een zoetwaterinlaat. Via een inlaatkanaal kan straks per seconde meer dan 3,5 duizend liter extra water uit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart Noord stromen. Dat water stroomt energiezuinig van hoog naar laag, onder vrij verval noemen we dat. We bouwen een gemaal om het water uit het Hollandsch Diep omhoog te kunnen pompen naar de Roode Vaart wanneer dat nodig is. De sluis behoudt haar functie. Port of Moerdijk stelt de locatie naast de sluis beschikbaar waarop we de inlaat bouwen. Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maken het project financieel mede mogelijk. 

Heeft u vragen over de bouw van de zoetwaterinlaat? Neem dan contact op met omgevingsmanager Louis Vriens via 076 564 10 00 of sluisroodevaart@brabantsedelta.nl

Bekijk de overzichtskaart

De Haven in Zevenbergen

Sinds eind december 2020 stroomt het water weer door het centrum van Zevenbergen. In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente Moerdijk de Roode Vaart Noord en Zuid met elkaar verbonden door een open watergedeelte (de haven) en een ruim 300 meter lange duiker. Dit gebeurde met financiële bijdragen van het waterschap Brabantse Delta, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het ministerie van I&W. Het heropenen van de in 1970 gedempte haven geeft een kwaliteitsimpuls aan het stadje en is de motor voor een grootscheepse verbetering van het Zevenbergse centrumgebied. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente. Ga naar de website van de gemeente. 

Groot onderhoud aan de sluis

In 2019 zijn we gestart met groot onderhoud aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk. We zorgen ervoor dat de sluis ook in de toekomst veilig werkt. De hefdeur en heftoren zijn gerenoveerd. Het hefmechanisme en de waaierdeuren zijn vervangen. Tijdens het onderhoud zijn we gestart met het verbeteren van de wateraanvoer. We hebben de sluisdeur namelijk voorzien van rinketten. Rinketten zijn regelbare openingen in de sluisdeur. Via deze openingen kan extra water uit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart stromen. Het groot onderhoud is bijna klaar. 

Daarom verbeteren we de wateraanvoer

 • We willen de hoogte van het water in de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen beter kunnen regelen, ook in droge zomers. 
 • Het klimaat verandert en dat maakt de aanvoer van water steeds belangrijker, met name voor de landbouw en de natuur. 
 • Meer water zorgt voor een betere doorspoeling. Dat helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit en het tegengaan van blauwalgen.
 • Een extra waterinlaat geeft meer zekerheid als we de inlaat bij Oosterhout niet kunnen gebruiken (bijvoorbeeld bij een technisch probleem). 

Planning en werkzaamheden

 • Het algemeen bestuur van het waterschap stelde op 8 juli 2020 het Projectplan Waterwet voor de zoetwaterinlaat vast. 
 • In september 2020 zijn de voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden naast de sluis gestart.
 • Tijdens de voorbereiding zijn bomen gekapt en voert de aannemer sonderings- en explosievenonderzoeken uit. 
 • Aannemer Van Boekel Bouw & Infra informeert de directe omgeving wanneer nodig.
 • De planning is om in het voorjaar van 2022 de zoetwaterinlaat klaar te hebben. 

Doorvaart

Doorvaart via de sluis Roode Vaart is mogelijk. Neem ruim voor doorvaart contact op met de sluiswachter. Bekijk de bedieningstijden. Tip: via www.vaarweginformatie.nl kunt u zich abonneren op scheepvaartberichten vanuit heel Nederland.

Samenwerking

De zoetwaterinlaat wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • Provincie Noord-Brabant
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Port of Moerdijk

Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie van de sluis.

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Logo Port of Moerdijk

 

Logo provincie Noord-Brabant

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Werkzaamheden sluis Roode Vaart