Het waterschap voert momenteel groot onderhoud uit aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Let op: sluis Roode Vaart in Moerdijk is langer dan gepland volledig gestremd! 

Sluis roode vaart
Sluis Roode Vaart

De werkzaamheden worden gecombineerd met het aanbrengen van rinketten in de hefdeur van de sluis, het eerste deel van de inlaatvoorziening voor zoet water vanuit het Hollands Diep.

Actuele situatie: geen doorvaart mogelijk!

26 september 2019: Scheepvaartverkeer kan momenteel nog niet veilig gebruik maken van de sluis Roode Vaart in Moerdijk vanwege problemen met het hefmechanisme waarmee de hefdeur omhoog en omlaag wordt gelaten. Het waterschap verwacht dat de problemen binnen enkele weken worden opgelost. De meest actuele stand van zaken vindt u op deze pagina (www.brabantsedelta.nl/sluisroodevaart). Het waterschap werkt hard aan een oplossing om verdere overlast te beperken. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op via sluisroodevaart@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00. Uw vragen worden zo snel mogelijk beantwoord. 

Aanpak

Om te zorgen dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt, gaat een aannemer aan de slag met een opknapbeurt. De waaierdeuren en hefdeur worden onder handen genomen. Deze deuren houden hoog water buiten en zorgen ervoor dat boten bij doorvaart via de sluis het peilverschil tussen het Hollands Diep en De Roode Vaart kunnen overbruggen. De aannemer brengt ook rinketten aan in de hefdeur. Rinketten zijn automatisch te bedienen openingen die er straks mede voor zorgen dat water vanuit het Hollands Diep door de haven van Zevenbergen richting het achtergelegen gebied stroomt. Deze aanvoer van zoet water is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie.

In een volgende fase gaat een adviesbureau aan de slag met een ontwerp voor aanvoerleidingen en pompgemalen om in tijden van grote waterbehoefte ook bij laag water op het Hollands Diep water in te kunnen laten op de Roode Vaart. Hierover volgt een projectplan waar belanghebbenden tijdens een inspraakprocedure op kunnen reageren.

Resultaat

Het onderhoud zorgt ervoor dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt. De inlaat van zoet water via de sluis Roode Vaart vormt een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant voor met name de landbouw. De droogte van 2018 heeft dit bevestigd. De inlaatvoorziening betekent meer armslag voor het peilbeheer in droge perioden via de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen (Mark-Vlietsysteem). Daarnaast zorgt de extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het Mark-Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit en daarmee ook de natuurwaarden in het poldergebied.

Periode

Het onderhoud aan de sluis vindt plaats vanaf 1 juli 2019. De realisatie van de zoetwater inlaatvoorziening volgt later en is naar verwachting eind 2020 gereed.

Samenwerking

De zoetwaterinlaat wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gemeente Moerdijk. Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie van de sluis. 

Wat kunt u doen?

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?