Het waterschap voert momenteel groot onderhoud uit aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk.

Actuele situatie

Sluis Roode Vaart blijft de komende tijd dicht vanwege herstelwerkzaamheden. 

Hefdeur sluis Roode Vaart
Sluis Roode Vaart

Wat gaan we doen?

Om te zorgen dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt, ondergaat de sluis momenteel een opknapbeurt. Ook gaat een adviesbureau aan de slag met een ontwerp voor een zoetwaterinlaatvoorziening. Dit zijn aanvoerleidingen en pompgemalen om in tijden van grote waterbehoefte ook bij laag water op het Hollands Diep water in te kunnen laten op de Roode Vaart. De aanvoer van zoet water is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie. Hierover volgt een projectplan waar belanghebbenden tijdens een inspraakprocedure op kunnen reageren. 

Resultaat

Het onderhoud zorgt ervoor dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt. De inlaat van zoet water via de sluis Roode Vaart vormt een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant voor met name de landbouw. De droogte van 2018 heeft dit bevestigd. De inlaatvoorziening betekent meer armslag voor het peilbeheer in droge perioden via de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen (Mark-Vlietsysteem). Daarnaast zorgt de extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het Mark-Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit en daarmee ook de natuurwaarden in het poldergebied.

Planning

Het onderhoud aan de sluis vindt plaats vanaf 1 juli 2019. De zoetwater inlaatvoorziening volgt later en is naar verwachting eind 2020 klaar.

Mogelijkheid tot doorvaren

Wilt u een bericht ontvangen als de aannemer de sluis onverwacht extra kan openen voor doorvaart? Stuur dan een mail naar sluisroodevaart@brabantsedelta.nl.

Wat hebben we al gedaan?

 • De waaierdeuren en hefdeur zijn onder handen genomen. Deze deuren houden hoog water buiten. Ook zorgen zij ervoor dat boten bij doorvaart via de sluis het peilverschil tussen het Hollands Diep en de Roode Vaart Noord kunnen overbruggen. 
 • In de hefdeur zijn rinketten aangebracht. Rinketten zijn automatisch te bedienen openingen. Deze openingen zorgen er straks mede voor dat zoet water vanuit het Hollands Diep door de haven van Zevenbergen richting het achtergelegen gebied stroomt. De aanvoer van zoet water is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie.

Wat levert het op?

 • Het onderhoud zorgt ervoor dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt. 
 • De inlaat van zoet water via de sluis Roode Vaart vormt een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant. Met name voor de landbouw. De droogte van 2018 heeft dit bevestigd.
 • De inlaatvoorziening zorgt voor meer mogelijkheden voor het peilbeheer in droge perioden via de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen (Mark-Vlietsysteem). 
 • De extra wateraanvoer zorgt voor een betere doorspoeling van het Mark-Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit en daarmee ook de natuurwaarden in het poldergebied.

Wat kunt u doen?

 • Houd deze website in de gaten voor actuele informatie. 
 • U kunt ervoor kiezen om uw boot tijdelijk ergens anders aan te meren. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Op bijvoorbeeld www.vareninbrabant.nl vindt u een overzicht van jachthavens.
 • In uitzonderlijke gevallen kunt u mogelijk recht hebben op nadeelcompensatie. De voorwaarden vindt u op de pagina schadevergoeding aanvragen.

Kraan en werkzaamheden aan sluis Roode Vaart in Moerdijk
Werkzaamheden aan sluis Roode Vaart in Moerdijk

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Samenwerking

De zoetwaterinlaat wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Zeeland
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Gemeente Moerdijk
 • Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie van de sluis.

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?