Tussen 1 juli en 1 december voert het waterschap groot onderhoud uit aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Tussen 19 augustus en 30 september 2019 is de sluis gestremd.

Sluis roode vaart
Sluis Roode Vaart

De werkzaamheden worden gecombineerd met het aanbrengen van rinketten in de hefdeur van de sluis, het eerste deel van de inlaatvoorziening voor zoet water vanuit het Hollands Diep.

Actuele situatie en doorvaart

Tussen 19 augustus en 30 september 2019 vinden werkzaamheden plaats waardoor de sluis geheel gestremd wordt. Daarna kan er incidenteel nog sprake zijn van stremmingsperiodes. 

Aanpak

Om te zorgen dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt, gaat een aannemer aan de slag met een opknapbeurt. De waaierdeuren en hefdeur worden onder handen genomen. Deze deuren houden hoog water buiten en zorgen ervoor dat boten bij doorvaart via de sluis het peilverschil tussen het Hollands Diep en De Roode Vaart kunnen overbruggen. De aannemer brengt ook rinketten aan in de hefdeur. Rinketten zijn automatisch te bedienen openingen die er straks mede voor zorgen dat water vanuit het Hollands Diep door de haven van Zevenbergen richting het achtergelegen gebied stroomt. Deze aanvoer van zoet water is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie.

In een volgende fase gaat een adviesbureau aan de slag met een ontwerp voor aanvoerleidingen en pompgemalen om in tijden van grote waterbehoefte ook bij laag water op het Hollands Diep water in te kunnen laten op de Roode Vaart. Hierover volgt een projectplan waar belanghebbenden tijdens een inspraakprocedure op kunnen reageren.

Resultaat

Het onderhoud zorgt ervoor dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt. De inlaat van zoet water via de sluis Roode Vaart vormt een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant voor met name de landbouw. De droogte van 2018 heeft dit bevestigd. De inlaatvoorziening betekent meer armslag voor het peilbeheer in droge perioden via de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen (Mark-Vlietsysteem). Daarnaast zorgt de extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het Mark-Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit en daarmee ook de natuurwaarden in het poldergebied.

Periode

Het onderhoud aan de sluis vindt plaats in de periode 1 juli t/m 31 oktober 2019. De realisatie van de zoetwater inlaatvoorziening volgt later en is eind 2020 gereed.

De sluis maakt onderdeel uit van een belangrijke dijk, een zogeheten ‘primaire waterkering’. Deze dijk beschermt het achterliggende gebied tegen overstroming. Onderhoud aan de sluis is daarom aan gestelde regels gebonden. Bepaalde werkzaamheden mag de aannemer alleen in het open seizoen uitvoeren, tussen 1 april en 1 oktober, buiten het stormseizoen. Die reparaties moeten vóór de start van het komende stormseizoen (1 oktober) klaar zijn. De aannemer gaat daarom in de zomer aan de slag. Het ontwerp en de realisatie van de inlaatvoorziening bij de sluis volgt later.

Wat kunt u doen?

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?