De gemeente Rucphen heeft de wegen in het centrum van Rucphen opnieuw ingericht. Dit bracht een grote aanpassing van de ondergrondse infrastructuur met zich mee. Een goed moment voor waterschap Brabantse Delta om een nieuwe persleiding aan te leggen zodat het afvalwater rechtstreeks naar rioolgemaal Rucphen kon worden gepompt. Deze samenwerking was kostenbesparend en voorkwam dubbele overlast!

Duurzame oplossing voor beide partners

De gemeente Rucphen heeft de wegen in het centrum opnieuw ingericht. Deze herinrichting en verschuiving van de wegen bracht een grote aanpassing van de ondergrondse infrastructuur met zich mee. In de oude situatie maakte het waterschap gedeeltelijk gebruik van het gemeentelijk rioolstelsel. Dit om afvalwater van de kern Schijf naar rioolgemaal Rucphen te verplaatsen. Het gezamenlijk gebruik van het riool zorgde voor stankproblemen en aantasting van het riool. Door het verlengen van de bestaande persleiding en deze rechtstreeks aan te sluiten op rioolgemaal Rucphen kon stank en aantasting van het gemeentelijk riool weggenomen worden. Dit was de uitkomst van een gezamenlijk onderzoek van de gemeente en het waterschap.

Niels Mureau, dagelijks bestuurder waterschap Brabantse Delta: “Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we als waterschap en gemeente samen kunnen werken in een gezamenlijk bouwproject. Door werk met werk te maken is deze persleiding goedkoper gerealiseerd en is overlast voor de omgeving beperkt gebleven.”

Bijna al het afvalwater in het westelijk deel van West-Brabant, tussen Moerdijk en de Westerschelde gaat via persleidingen naar de zuivering Bath. Hier wordt het afvalwater schoongemaakt om vervolgens te worden geloosd op de Westerschelde bij Waarde.

Oude en nieuwe situatie persleiding
Oude en nieuwe situatie persleiding kern Rucphen