Waterschap Brabantse Delta is bevoegd gezag voor vaarwegbeheer voor de grote rivieren in West-Brabant: Mark en Dintel, Markvlietkanaal, Roode Vaart Noord en Zuid, Roosendaalse en Steenbergsche Vliet, Heense Haven en Steenbergsche Haven. Als je afwijkt van de afmetingen en snelheden kun je op deze pagina een scheepvaartvergunning aanvragen. 

Vergunning of melding?

Aanpak

Stap 1: Scheepvaartvergunning of geen vergunning aanvragen

Op de vaarwegen in West-Brabant zijn maximale afmetingen (breedte, lengte, diepgang en hoogte) en vaarsnelheden voor schepen vastgesteld. Op de kaart lees je alle vaarwegen met daarbij de bijbehorende afmetingen. Wijk je af van deze afmetingen ga dan naar stap 2. Anders kun je varen zonder vergunning.

Bekijk de overzichtskaart vaarwegen

Er zijn enkele uitzonderingen: Op basis van de landelijke Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement beoordeelt waterschap Brabantse Delta jouw aanvraag als afwijkt van de maximale toegestane afmetingen en snelheden. Hierbij wordt getoetst aan:

  • het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
  • het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
  • het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;
  • het voorkomen of beperken van externe veiligheidsrisico’s in verband met schepen;
  • het voorkomen of beperken van verontreiniging door schepen.

Ga je deze afmetingen en snelheden overschrijden, dan dien je een vergunning aan te vragen.

Stap 2: Scheepvaartvergunning aanvragen

Als je afwijkt van de afmetingen en snelheden kun je via het formulier een scheepvaartvergunning aanvragen. Vul deze volledig en stuur het formulier naar info@brabantsedelta.nl (t.a.v. afdeling Vergunningen).

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag van de Scheepvaartverkeerswet worden geen leges in rekening gebracht.

Levertijd

Een vergunningaanvraag in het kader van de Scheepvaartverkeerswet heeft een behandeltermijn van maximaal acht weken.

Regelgeving

Contact

Heb je een vraag over jouw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.