Waterschap Brabantse Delta is bevoegd gezag voor vaarwegbeheer voor de grote rivieren in West-Brabant: Mark en Dintel, Markvlietkanaal, Roode Vaart Noord en Zuid, Roosendaalse en Steenbergsche Vliet, Heense Haven en Steenbergsche Haven. Als u afwijkt van de afmetingen en snelheden kunt u op deze pagina een scheepvaartvergunning aanvragen.