Op het vaarwater in West-Brabant gelden regels voor de maximale grootte en snelheid van schepen. Wijkt jouw schip af van deze regels? Dan moet je een scheepvaartvergunning aanvragen.

Vergunning aanvragen

Download het aanvraagformulier via de knop die hieronder staat. Vul het formulier volledig in en stuur het op naar vergunningen@brabantsedelta.nl

Download het aanvraagformulier Scheepvaartvergunning (pdf 79,6 kb)

Wanneer krijgt je de vergunning?

Het waterschap bepaalt of je een vergunning krijgt aan de hand van de Scheepsvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement.

Bekijk de Scheepvaartverkeerswet op Overheid.nl. Of lees het Binnenvaartpolitiereglement op Overheid.nl.

We kijken ook naar het volgende:

  • Het water moet veilig en toegankelijk blijven voor het scheepvaartverkeer.
  • Uw schip mag geen (of zo min mogelijk) vervuiling of schade veroorzaken aan de natuur, oevers, dijken en bruggen.

Voor welke gebieden is het waterschap verantwoordelijk?

Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor de grote rivieren in West-Brabant:

  • Heense Haven en Steenbergsche Haven
  • Mark en Dintel
  • Markvlietkanaal
  • Roode Vaart Noord en Zuid
  • Roosendaalse en Steenbergsche Vliet

Bekijk deze gebieden op de overzichtskaart vaarwegen.

Bekijk de bedieningstijden van sluizen en bruggen. De laatste scheepsvaartberichten vindt je op de website van Vaarweginformatie. Bezoek Vaarweginformatie.nl.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn leges verschuldigd. Met ingang van 15 februari 2023 is de nieuwe legesverordening van kracht. Deze verordening geldt voor vergunningaanvragen die ingediend zijn vanaf 15 februari 2023. 

Aan de verschillende activiteiten is een vast tarief aan leges gekoppeld. Deze tarieven staan in de tarieventabel.

Levertijd

We behandelen jouw aanvraag binnen 8 weken.

Contact

Heb je vragen over je activiteit, vergunning of melding? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.