Waterschap Brabantse Delta is bevoegd gezag voor vaarwegbeheer voor de grote rivieren in West-Brabant: Mark en Dintel, Markvlietkanaal, Roode Vaart Noord en Zuid, Roosendaalse en Steenbergsche Vliet, Heense Haven en Steenbergsche Haven.