Je hebt van waterschap Brabantse Delta een vergunning gekregen voor jouw werkzaamheden. Wanneer je wilt starten met het uitvoeren van jouw werkzaamheden, dan vragen wij jou dat minimaal vijf dagen van te voren via dit formulier aan te geven bij het waterschap. 

Geen werkzaamheden rondom waterkering tijdens gesloten periode

Let op: van 1 oktober tot 1 april mag je geen werkzaamheden uitvoeren op of rondom een waterkering. Je kunt dan wél een watervergunning aanvragen, maar je mag pas na 1 april jouw werkzaamheden starten. Deze periode noemen we het 'gesloten seizoen'. De kans op hoge waterstanden is dan het grootst. Daarom is het belangrijk dat waterkeringen erosiebestendig zijn en in goede conditie verkeren.

Start werkzaamheden melden

Heb je de werkzaamheden afgerond, dan meld je dit na maximaal vijf werkdagen bij het waterschap via het formulier Einde werkzaamheden melden