U heeft van waterschap Brabantse Delta een vergunning gekregen voor uw werkzaamheden. Wanneer u wilt starten met het uitvoeren van uw werkzaamheden, dan vragen wij u dat minimaal vijf dagen van te voren via dit formulier aan te geven bij het waterschap. 

Geen werkzaamheden rondom waterkering tijdens gesloten periode

Let op: van 1 oktober tot 1 april mag u geen werkzaamheden uitvoeren op of rondom een waterkering. U kunt dan wél een watervergunning aanvragen, maar u mag pas na 1 april uw werkzaamheden starten. Deze periode noemen we het 'gesloten seizoen'. De kans op hoge waterstanden is dan het grootst. Daarom is het belangrijk dat waterkeringen erosiebestendig zijn en in goede conditie verkeren.

Start werkzaamheden melden

Heeft u de werkzaamheden afgerond, dan meldt u dit na maximaal vijf werkdagen bij het waterschap via het formulier Einde werkzaamheden melden