Wil je samen met je buurtbewoners de buurt, wijk of straat groener maken? Dan kun je vanaf nu financiële steun aanvragen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Dit fonds helpt om buurten groener te maken. Meer groen zorgt ervoor dat water beter de grond intrekt. Vooral bij extreme regenbuien. Het draagt bij aan een buurt waarin iedereen veilig kan wonen en genieten. 

Aanvragen bij Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds 

Misschien denk je er niet vaak over na, maar je kunt samen met je buren ook iets doen om bewuster om te gaan met water. Bijvoorbeeld door gezamenlijk groene daken aan te leggen in jouw straat. Of door tegels in de buurtspeeltuintjes te vervangen door gras. Hierdoor kan het regenwater beter de grond inzakken. Alle kleine ideeën samen hebben een grote invloed. 

Via het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds kun je geld aanvragen voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Dit zijn kleinschalige projecten die je samen met bewoners uitvoert en positieve effecten hebben op het klimaat en een gezonde en duurzame woonomgeving. De regeling is aan te vragen via de site van het Cultuurfonds Noord-Brabant. (externe link)

De provincie Noord-Brabant, het Cultuurfonds Noord-Brabant en de waterschappen, waaronder waterschap Brabantse Delta, stellen geld beschikbaar voor deze kleinschalige buurtnatuur- en waterprojecten voor een periode van vier jaar. In totaal gaat het om 2,5 ton.  

Voorbeeldproject Plukroute

Sinds de start van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds in 2016 zijn er al 300 projecten in Noord-Brabant ondersteund. De aanleg van de Plukroute in de wijk Princenhage in Breda met fruitbomen, een retentievijver, stapstenen en ruimte voor water en natuur, is een mooi voorbeeld van een eerder gerealiseerd Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.