Ter inzage leggen

Als waterschap Brabantse Delta een ontwerpbesluit bekendmaakt, kun je het besluit tot 6 weken na de bekendmaking lezen. Dit is 'terinzagelegging'. 

Hoe werkt het?

Bekijk de besluiten van het waterschap via de pagina Bekendmakingen

Je kunt de documenten ook bekijken op ons hoofdkantoor. Dit kan op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.  

Ben je het niet eens met een besluit? Dan kun je tijdens de periode van 6 weken jouw zienswijze indienen.  

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.