Door je tuin wat groener te maken wordt het een plek die zorgt voor ontspanning en verkoeling op warme dagen, maar ook een plek die helpt om wateroverlast te verminderen. En een groene tuin is natuurlijk ook goed voor insecten, vlinders en vogels.

Maak je tuin groener!

 • Tegeltje eruit, plantje erin
  Nu het aantal hevige hoosbuien toeneemt, hebben we steeds meer te maken met wateroverlast. Door alle verharding (tegels, stenen, asfalt, beton) komen riolen onder druk te staan en lopen de straten over. Meer groen in de tuin levert minder wateroverlast. En het is beter voor planten, dieren en het klimaat.
 • Zorg voor veel variatie in je beplanting
  Veel verschillende (bloeiende) planten en struiken zijn goed voor insecten en vogels en voor de biodiversiteit. In afgelopen 50 jaar zijn al 80% van de vlindersoorten verloren gegaan. Alle redenen om ze dus een handje te helpen met voldoende planten en struiken in de tuin.
 • Gebruik waterdoorlatende verharding
  Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen en het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat en in de tuin bij heftige regenbuien te voorkomen. Het weghalen van tegels en het vervangen door waterdoorlatende verharding biedt meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven en vergroot daarmee de biodiversiteit. Je tuin blijft koeler als je minder verharding toepast.

Maak je huis groener!

 • Maak een geveltuin
  Geveltuinen - en überhaupt meer groen in de stad - hebben veel voordelen. Regenwater krijgt de kans de grond in te zakken en het grondwater aan te vullen. Dieren vinden beschutting en voedsel. Groen biedt verkoeling in de zomer. Fijnstof wordt door het groen opgevangen en zo krijgen we een schonere lucht. 
 • Gebruik gevelbeplanting
  Gevelbeplanting beschermt een gebouw tegen de opwarming door de zon in de zomer en houdt het koeler. In de winter kan de gevelbeplanting het warmteverlies verminderen. 
 • Maak een groen dak
  Groene daken houden regenwater vast, houden het eronder liggende vertrek koel, zorgen voor meer biodiversiteit in de stad, binden fijnstof en zien er aantrekkelijk uit.

Zorg voor water in je tuin!

 • Maak een vijver in je tuin
  Waterelementen in de tuin zijn niet alleen mooi, maar ook nuttig. Bij hitte zorgt water in de tuin door verdamping voor een koelend effect op de directe omgeving.  
 • Plaats een regenton in je tuin
  De regenton, verkrijgbaar in allerlei soorten en maten, is een prima middel om regenwater op te vangen en te gebruiken voor het begieten van de planten. Er zijn bij tuincentra en bouwmarkten moderne varianten van de regenton beschikbaar in allerlei designs. Veel varianten hebben bijvoorbeeld een kraantje of een overloopbeveiliging of zijn multifunctioneel: plantenbak en regenton ineen. 
 • Zorg voor hoogteverschillen in je tuin
  Om wateroverlast tegen te gaan, kunnen hoogteverschillen in je tuin ervoor zorgen dat water tijdelijk opgeslagen kan worden in de lager gelegen delen verder bij de woning vandaan.

Mogelijkheden voor subsidies

 • Subsidie voor een watervriendelijk idee
  Heb je met jouw wijkbewoners of buurtgenoten een idee om jouw omgeving watervriendelijker te maken? Kijk dan op de website van het Cultuurfonds naar de mogelijkheden om daarvoor subsidie te krijgen.
 • Subsidie voor een groen schoolplein
  Ligt jouw schoolplein ook vol tegels en zou je er een echt ‘speel-schoolplein’ van willen maken? Laat dan aan jouw juf of meester weten dat de Brabantse waterschappen en de provincie subsidie verlenen voor het vergroenen van schoolpleinen. Een schoolplein met bomen, moestuintjes en voldoende speelruimte en –toestellen is zowel gezond, goed voor de natuur (biodiversiteit) maar ook om regenwater in de grond te laten zakken. Geef de website https://schoolpleinenbrabant.nl/ door aan je meester of juf.  
 • Subsidie voor natuur- of landschapsbehoud
  De Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. Het principe is simpel. Als een grondeigenaar op grond buiten zijn erf maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan kan hij daarvoor een passende vergoeding krijgen.