Vandaag werd het officiële startschot gegeven voor de versterking van de Standhazensedijk. De versterking gaat over een lengte van zo'n 750 meter en is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De Standhazensedijk beschermt een deel van de gemeente Drimmelen. De werkzaamheden worden door maritieme aannemer Van Oord uitgevoerd. De werkzaamheden zijn voor het eind van het jaar klaar.

Anco Sneep (dagelijks bestuurslid van Brabantse Delta), Peter van Gelderen (Manager Operations Van Oord Dredging & Infra) en Eric Withaar (directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma) gaven het startschot voor de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De dijkversterking bestaat uit meerdere aanpassingen, maar het plaatsen van een heavescherm is het meest aansprekende onderdeel. Dit is een verticaal scherm dat in de dijk wordt geplaatst. Er is gekozen voor een kunststof variant. Het scherm wordt aan de binnenzijde van de dijk, bij de teensloot gerealiseerd. Hierdoor wordt het uitspoelen van zand voorkomen en bovendien dient het scherm direct als maatregel tegen dierlijke graverijen. Zo wordt een dijkversterking gecreëerd die sterk, goed inspecteerbaar, beheerbaar en onderhoudbaar is én die voldoet aan de wensen vanuit de omgeving. 

Uniek

De dijkversterking Standhazensedijk is uniek te noemen. “De versterking gaat over een lengte van zo'n 750 meter. Dat is een kort traject in vergelijking met andere projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hiervoor is gekozen omdat deze locatie snel versterkt moest worden, aangezien bij hoogwater zandmeevoerende wellen zichtbaar waren in de teensloot. Het project wordt dit najaar afgerond. Eigenlijk vormt dit project het hart van onze versterkingsopgave. Zowel richting Geertruidenberg en Oosterhout, als de andere kant naar Moerdijk en Willemstad vinden de komende jaren nog meer dijkversterkingen plaats,” vertelt Anco Sneep dagelijks bestuurslid van het waterschap.

Sterke dijken in Midden- en West-Brabant

Het klimaat verandert. Door stijging van de zeespiegel en extremer weer zullen er vaker en langere perioden van hoogwater voorkomen. Net zoals afgelopen december en januari. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, zijn sterke dijken van belang. Daarom versterken we de komende jaren onze regionale- en primaire keringen. Dit doen we in de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur, Moerdijk, Breda, Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg en Willemstad. Maar het werk aan onze dijken is nooit af. Door klimaatscenario’s, ontwikkelingen rond de dijken en nieuwe inzichten zullen we de dijken steeds weer op sterkte moeten houden en brengen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Standhazensedijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 2.000 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden voor 2050 versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. 

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op de website: www.brabantsedelta.nl/standhazensedijk