Waterschap Brabantse Delta maakt samen met andere waterpartners een biologisch afbreekbare plasticvervanger uit afvalwater. Het verhaal is uiteraard een stuk complexer, maar in de basis komt het daar wel op neer. Riool- en afvalwater dat na zuivering nieuwe grondstoffen levert.

Caleyda, de productnaam van de natuurlijke afbreekbare plasticvervanger uit afvalwater
Caleyda, de productnaam van de biologisch afbreekbare plasticvervanger uit afvalwater

Aanpak

Het geheim van het de plasticvervanger (PHA) zit in het slib, dat op een rioolwaterzuivering in overvloede ontstaat. In het verleden was slib een restproduct dat naar de afvalverbranding ging. Nu is het steeds meer een grondstof. De productie van de plasticvervanger uit slib kan een uitkomst zijn. Plastic is een groot probleem, kijk naar de plasticsoep in de oceanen. Traditioneel plastic breekt in 100 jaar af. Onze plasticvervanger (PHA) binnen een jaar én onder natuurlijke omstandigheden. Een ander voordeel: onze biologisch afbreekbare plasticvervanger gemaakt van zuiveringsbacteriën concurreert niet met de voedselketen. Het huidige bioplastic van suikers of palmolie doet dat wel. Het traditionele plastic is afkomstig uit de olieproductie.

Waterschap Brabantse Delta is de trekker van het onderzoek naar de productie van de plasticvervanger en werkt samen met waterschap De Dommel Wetterskip Fryslan, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Scheldestromen, Stowa , Energie- en Grondstoffenfabriek, de rioolwaterslibverbranders SNB, HVC en de technologie ontwikkelaars Paques, TU Delft en Wetsus. De intentie van deze partners is om op grotere schaal bioplastic te produceren zodat de markt het verder op kan pakken.

Resultaat

2014: uit een studentenonderzoek bij waterschap Brabantse Delta blijkt dat de bacteriën uit de rioolwaterzuivering (rwzi) Bath voldoende plasticvervangers kunnen maken. Vervolgens wordt een pilotonderzoek gestart.

Oktober 2015: een wereldprimeur van de eerste kilogram plasticvervanger (PHA).

April 2017: uit de resultaten van het pilotonderzoek blijkt dat het een hele goede kwaliteit bioplastic is dat voor een concurrerende marktprijs kan worden geproduceerd. Bovendien is het productieproces duurzamer dan beschikbare alternatieven.

Bekijk het rapport

September 2017: nieuwe samenwerkingspartners zijn gevonden en de patenten in waterschapshanden. Phario wordt geregistreerd als officiële handelsnaam voor deze plasticvervanger. De plannen zijn er voor het produceren van 100 kg materiaal per week zodat marktpartijen de plasticvervanger kunnen testen om het in productie te nemen.

Bekijk de website van Phario (externe link)

Februari 2018: het waterschap initiatief Phario (PHA bioplastics) heeft de titel ‘Water Innovator of the Year 2018’ gewonnen. Phario was één van de genomineerden tijdens de Water Innovator of the Year verkiezing.

Het geproduceerde materiaal van de pilot op rwzi Bath is onder andere verwerkt in visitekaarthoudertjes, visloodjes, waterplantkratjes, festivalmuntjes en in het kunstwerk van Nienke Hoogvliet dat op de Dutch DesignWeek 2017 heeft gestaan.

Najaar 2021: Op het terrein van de slibverbrandingsinstallatie HVC in Dordrecht starten de partners onder de projectnaam PHA2USE een proeffabriek om op uitgebreidere schaal de plasticvervanger te produceren. Voor het vermarkten van dit product wordt de naam 'Caleyda' geïntroduceerd. 

Juli 2023: De partners in dit project overhandigen de eerste kilo's Caleyda  aan het bedrijf Maan Group. Dat bedrijf maakt er afbreekbare plantenpotjes van en test die in de teelt van gewassen. 

Locatie

Het pilotonderzoek heeft plaatsgevonden op de zuivering Bath van waterschap Brabantse Delta. De proeffabriek voor de productie van Caleyda staat op het terrein van de slibverbrander HVC in Dordrecht.

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heb je een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wil je iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.