De Brabantse waterschappen roepen alle gebruikers van kleine grondwaterputten op om hun put vanaf 1 september te melden. Dit geldt voor inwoners en bedrijven. Het doel is meer inzicht in het grondwatergebruik in Brabant te krijgen. Voor het kleine grondwaterverbruik is dat nog onvoldoende duidelijk. Meer inzicht is hard nodig in een droger wordend Brabant.

Grondwatersysteem uit balans

De afgelopen jaren verdroogt Brabant steeds meer. Het grondwatersysteem is uit evenwicht. Met elkaar halen we in Brabant steeds meer grondwater uit de grond, dan dat erin komt. En dat moeten we veranderen. Daarom werken de Brabantse waterschappen samen met andere organisaties aan herstel van het grondwater. Om dat goed te kunnen doen, hebben we meer inzicht nodig in ál het grondwatergebruik. Ook van de vele kleine grondwaterputten. Voor grote grondwatergebruikers gelden al jaren regels en een vergunningplicht.

Het melden van een kleine grondwaterput maken we verplicht vanaf 1 september. Voor die tijd hoefde dat nog niet. Behalve in zogenoemde beschermde gebieden. Dit zijn gebieden waar strengere eisen gelden tegen verdroging van de grond. Doordat er eerst geen meldplicht was voor kleine grondwaterputten is er onvoldoende bekend waar en hoeveel grondwater mensen gebruiken in bijvoorbeeld tuinen, bij bedrijven en openbaar groen. Als we beter weten hoe dit gebruik invloed heeft op het grondwater, dan kunnen we betere maatregelen nemen om de grondwaterbalans te herstellen.  

Wat is een kleine grondwaterput?

Particulieren, bedrijven, gemeenten en agrariërs maken gebruik van kleine grondwaterputten. Die pompen maximaal 10 m3 water op per uur. 1 kubieke meter water is 1000 liter, dat betekent dus 10000 liter water per uur. Het woord klein kan daarom verwarrend zijn. Ooit is gekozen voor klein om het verschil met grote grondwatergebruikers voor industrie, drinkwater en landbouw duidelijk te maken.  Met water uit kleine grondwaterputten sproeien mensen bijvoorbeeld de tuin of spuiten ze stof en vuil af. Ook wordt het gebruikt om vee te laten drinken, producten te wassen of nat te houden.

Kleine grondwaterput

Ik heb al een grondwaterput. Wat moet ik doen?

Particulieren, bedrijven, agrariërs en gemeenten kunnen hun kleine grondwaterput vanaf 1 september gratis en online bij hun eigen waterschap melden. Melden kan tót 1 september 2024.

Ik meld mijn kleine grondwaterput

Ik wil een nieuwe, kleine grondwaterput. Wat moet ik doen?

Ligt de locatie van de nieuwe grondwaterput in het oranje gedeelte op onderstaande kaart? Dan moet je een vergunning aanvragen.

Bekijk de kaart