De maandelijkse vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk.

Wanneer u interesse heeft om te spreken tijdens zo'n vergadering, dan moet u dit vooraf melden bij het waterschap.

De vergaderdata voor 2019 zijn:

  • 23 oktober
  • 20 november
  • 4 december
  • 18 december

Bekijk de agenda en vergaderstukken

De leden van het algemeen bestuur kunnen schriftelijk vragen stellen aan het dagelijks bestuur over alle waterschapsonderwerpen. Voorafgaand aan de vergadering stelt het algemeen bestuur vaak ‘technische vragen' over de vergaderstukken.

Wilt u stukken aanvragen van voor 1 januari 2014, dan kunt u dat doen via het aanvraagformulier.

Vergaderstukken en -agenda's aanvragen