De maandelijkse vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk.

De vergaderdata voor 2020 zijn:

Wanneer u interesse heeft om te spreken tijdens zo'n vergadering, dan moet u dit vooraf melden bij het waterschap via e.pompe@brabantsedelta.nl.

Bekijk de agenda en vergaderstukken

De leden van het algemeen bestuur kunnen schriftelijk vragen stellen aan het dagelijks bestuur over alle waterschapsonderwerpen. Voorafgaand aan de vergadering stelt het algemeen bestuur vaak ‘technische vragen' over de vergaderstukken.

Wilt u stukken aanvragen van voor 1 januari 2014, dan kunt u dat doen via het aanvraagformulier.

Vergaderstukken en -agenda's aanvragen