Vergunning

Ga je werkzaamheden uitvoeren in of om het water? Of een steiger aanleggen, een schuur bouwen of een gezamenlijke buurtspeeltuin aanleggen? Dan heb je bijna altijd een vergunning nodig. In het digitale omgevingsloket (DSO) zie je welke regels er gelden op de plek waar je iets wil veranderen. En of je een vergunning nodig hebt. Je kunt in het DSO ook gelijk je vergunning aanvragen. Dit gaat allemaal digitaal. 

Het nieuwe omgevingsloket (DSO)

Met de komst van de Omgevingswet werken we met het nieuwe omgevingsloket, het DSO. In dit nieuwe loket kun je:

  • zien of er een vergunning of melding nodig is voor je (bouw)project
  • op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden
  • een vergunningsaanvraag starten of een melding indienen

Door de komst van de Omgevingswet en het nieuwe omgevingsloket hoef je nog maar op één plaats je vergunning aan te vragen. Je aanvraag komt via het systeem gelijk bij het waterschap én de gemeente terecht en je krijgt ook maar één vergunning. Je hoeft dus geen losse aanvragen te doen, zoals een bouwvergunning bij de gemeente en een watervergunning bij het waterschap. Dat komt nu allemaal samen in één loket.

Vergunning aanvragen

Check of je een vergunning nodig hebt via het nieuwe omgevingsloket. Je kunt de vergunning hier ook gelijk aanvragen.

Vergunning aanvragen

Voor deze aanvraag heb je een digitale handtekening nodig. Particulieren ondertekenen met DigiD. Bedrijven gebruiken e-Herkenning.

Waarom een vergunning aanvragen?

Je moet een vergunning aanvragen vanwege de (water)veiligheid. Zo voorkomen we dat oevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor je een vergunning nodig hebt:

  • dempen van een sloot
  • bouwen van een schuur langs een oever
  • aanleggen van een steiger
  • grondwater onttrekken
  • afvalwater lozen

Werkzaamheden melden bij start

Krijgt je een vergunning? Dan moet je bij het waterschap melden dat je gaat starten met de werkzaamheden. Dit kan via het formulier Start werkzaamheden vergunning. Doe dit uiterlijk vijf dagen voordat je activiteit van start gaat. 

Zijn de werkzaamheden klaar? Geef dit door aan het waterschap via het formulier Einde werkzaamheden vergunning. Doe dit uiterlijk vijf dagen nadat je klaar bent.

Geen werkzaamheden rondom dijken tijdens gesloten periode

Let op: van 1 oktober tot 1 april mag je geen werkzaamheden uitvoeren op of rond een dijk (waterkering). Deze periode noemen we 'het gesloten seizoen’. Er is dan grote kans op hoge waterstanden. Daarom is het belangrijk dat dijken in goede staat zijn. Je kunt in deze periode wel alvast een watervergunning aanvragen.

Ook buiten het gesloten seizoen heb je bijna altijd een watervergunning nodig voor werkzaamheden op of rond een dijk. Lees daarover meer in de waterschapsverordening (Keur). Of bekijk de Beleidsregels. Bekijk de regels op Overheid.nl.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn leges verschuldigd. Met ingang van 15 februari 2023 is de nieuwe legesverordening van kracht. Deze verordening geldt voor vergunningaanvragen die ingediend zijn vanaf 15 februari 2023. 

Aan de verschillende activiteiten is een vast tarief aan leges gekoppeld. Deze tarieven staan in de tarieventabel.

Levertijd

Na je aanvraag krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Daarin laten we weten wanneer we over jouw aanvraag beslissen. Heeft je aanvraag te maken met de waterschapsverordening (oude Keur)? Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater of het dempen van een watergang? Dan behandelen we je aanvraag binnen 8 weken.

Aanvragen die te maken hebben met de Waterwet behandelen we binnen 6 maanden. Bijvoorbeeld het kwalitatief lozen in oppervlaktewater.

We kunnen deze periodes verlengen.

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.