U kunt een verzoek tot kwijtschelding indienen als u de waterschapsbelasting niet kunt betalen.