Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag, kunt u via Belastingsamenwerking West-Brabant bezwaar maken. Op het aanslagbiljet staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na die datum bezwaar maken.  

Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting via Belastingsamenwerking West-Brabant

Vragen?

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, betaling, wijziging NAW-gegevens of tarieven? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant via telefoonnummer 076 529 83 00 of per email info@bwbrabant.nl.

  • Maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  • Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur