Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag, kunt u via Belastingsamenwerking West-Brabant bezwaar maken. Op het aanslagbiljet staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na die datum bezwaar maken.  

Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting via Belastingsamenwerking West-Brabant

Heeft u gevonden wat u zocht op de pagina?