Waterschap Brabantse Delta wil u zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Wilt u nog iets anders weten? Dan kunt u een verzoek tot openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (een Wob-verzoek) indienen.