Het waterschap wil je zo goed mogelijk op de hoogte houden over wat we doen en waarom we dat doen. Dit doen we bijvoorbeeld via deze website en met folders.

Is de informatie die we je geven niet voldoende? Dan kun je een verzoek doen om meer informatie te krijgen op grond van de Wet open overheid. Dit noemen we een Woo-verzoek. De Wet open overheid vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Meer informatie over het Woo-verzoek vind je op de website van de Rijksoverheid.

Woo-verzoek doen

Je kunt het verzoek op verschillende manieren doen:

Zet in het verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

  • jouw naam
  • jouw adres
  • het onderwerp van het verzoek

De inhoud van je verzoek

  • Vraag alleen informatie op over onderwerpen waar het waterschap over gaat.
  • Beschrijf het onderwerp in detail. Beschrijf je het onderwerp te algemeen? Dan kunnen we je vragen om verdere uitleg.
  • Je hoeft geen documenten te noemen.

Behandeling van je verzoek

Het waterschap gaat bijna altijd akkoord met een Woo-verzoek. Uitzonderingen zijn:

  • Je verzoek gaat over een onderwerp waar wij niets mee doen. In dat geval sturen wij je verzoek door naar de organisatie die wel over dit onderwerp gaat. Als we dit doen, laten we je dat weten.
  • Je vraagt persoonlijke of vertrouwelijke gegevens op. We kunnen je verzoek dan weigeren.

Wanneer krijg je antwoord?

We rekenen vanaf de datum waarop we je verzoek ontvangen. Vanaf deze dag hoor je binnen 4 weken van ons. Gaat je verzoek over milieu-informatie? Dan beslissen we sneller.

Soms hebben we langer de tijd nodig. We verlengen de periode dan met nog eens 2 weken. Als dit nodig is, laten we je dat weten.

We kunnen de periode ook verlengen als iemand het niet eens is met je verzoek. In dat geval krijgt diegene eerst de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Contact

Ben je op zoek naar (openbare) informatie van het waterschap? Dan helpen wij jou daarbij. Vul ons contactformulier in of bel via telefoonnummer 076 564 10 00.