Vandaag ben ik precies vijf jaar dijkgraaf van de Brabantse Delta. Juist deze jaren worden we geconfronteerd met de snelheid en een grote impact van klimaatverandering.

Wederom dit jaar een zeer hete zomer met steeds indringere vragen over de gevolgen van de verdroging vooral ook op langere termijn. Alles komt langs deze maanden. De beschikbaarheid van zoetwater. De kwaliteit van het water (blauwalg). De effecten van terugkerende droogte in het landelijk gebied voor de landbouw en de natuur. Maar ook steeds grotere zorgen voor het stedelijk gebied. Daar zijn ernstige vormen van hittestress op de dagen dat de temperatuur de 30 graden passeert. Hoe kunnen we ons werkgebied klimaat robuust maken? En hoe en waar gaan we in de toekomst bouwen en wonen?

Op andere momenten zijn er hoosbuien en is er te veel water. We zien de verzilting binnen de Zuidwestelijke Delta optrekken en verwachten een snellere zeespiegelstijging. Waterschappen worden uitgedaagd in hun kerntaken van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit.

Maar dan echt in een hele andere tijd.

In mijn artikel ‘Vijf uitdagingen in tijden van snelle klimaatverandering’, bespreek ik deze uitdagingen.

"Juist deze jaren worden we geconfronteerd met de snelheid en een grote impact van klimaatverandering." - Kees Jan de Vet

Lees het artikel 'Vijf uitdagingen in tijden van snelle klimaatverandering'