Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op trekroutes soms obstakels tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Het waterschap heeft in dit project al een aantal van deze obstakels aangepast zodat vissen door kunnen zwemmen en niet meer gehinderd worden. Dit is goed voor de verscheidenheid aan vissen in onze wateren. De locaties die klaar zijn en die nog aangepast moeten worden zie je op de kaart. 

Snoek onder het wateroppervlak

Bekijk de locaties op de kaart

Aanpak

De komende tijd gaat het waterschap aan de slag met de onderstaande 7 obstakels voor vissen. Deze moeten in 2027 vispasseerbaar zijn. 

 • Stuw Vermeer/Aanwas - gemeente Woensdrecht
 • Stuw Schenkeldijk - gemeente Woensdrecht
 • Stuw Schenkeldijk 1 - gemeente Woensdrecht
 • Gemaal Tonnekreek - gemeente Moerdijk
 • Gemaal Keizersveer - gemeente Geertruidenberg
 • Stuw Reuverlaan/Dalum - gemeente Tilburg
 • Stuw Dalumdreef/Spoorbaan - gemeente Tilburg 

De volgende stuwen, gemalen en terugslagklep zijn al vispasseerbaar gemaakt: 

 • Stuw Breede Gat/Zuidlangeweg - gemeente Moerdijk
 • Terugslagklep Langewater - gemeente Bergen op Zoom
 • Gemaal de Pals - gemeente Bergen op Zoom
 • Gemaal Zoutesluis - gemeente Steenbergen
 • Stuw Rolafseweg - gemeente Steenbergen
 • Stuw Dongedijk - gemeenten Dongen/Oosterhout
 • Stuw Groenendijk - gemeenten Dongen/Oosterhout
 • Stuw Witte Brug - gemeenten Dongen/Oosterhout
 • Stuw Rekken - gemeente Gilze en Rijen

Nieuwe innovatie toegepast: Vislift de Rekken

Om stuw de Rekken in de Donge vispasseerbaar te maken is een vislift geplaatst. De vislift is grote ronde bak met kamertjes met een luikje. De vissen zwemmen vanuit het lage water daarin en kunnen met de klok mee door de verschillende kamertjes van het apparaat zwemmen. Op deze manier zwemmen de vissen langzaam omhoog om via een buis aan de andere kant van de stuw te komen.

Wat merk jij ervan?

Stuwen, gemalen en terugslagkleppen zijn belangrijk voor het regelen van de hoogte van het water, het waterpeil. Hier wordt in dit project rekening mee gehouden. Het waterschap onderzoekt de komende periode wat de beste oplossingen zijn om de 7 stuwen en gemalen vispasseerbaar te maken. 

Het projectplan waterwet gaat in het najaar 2023 in procedure. Dit wordt gecommuniceerd op de website van het waterschap onder Bekendmakingen. De werkzaamheden vinden plaats in 2024-2025. Bij de gemalen Tonnekreek en Keizersveer wordt het verkeer omgeleid. 

Heb je een vraag? 

Wil je iets vragen of doorgeven stuur dan een mail naar vismigratie@brabantsedelta.nl

Vispassage Molenbeek Roosendaal
Vispassage Molenbeek in Roosendaal

Samenwerking

Waterschap Brabantse Delta is partner van de Wereld Vismigratie dag. Bekijk de website van de Wereld Vismigratiedag.(externe link)
 

Subsidie

Het project wordt mogelijk gemaakt door Europese POP3 subsidie, financiering vanuit Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, financiële steun van de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.

Logo Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.
Europees Landbouwfonds

Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) is het financieringsinstrument van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) waarmee plattelandsontwikkelingsstrategieën en ‑projecten worden ondersteund. Het maakt deel uit van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Meer informatie is te lezen op de website van van de Europese Commissie. Ga naar de website over de ELFPO.(externe link)


In de media

Filmpje ZuidWest TV: https://youtu.be/spVdwT_tlak(externe link)   

Artikel in BNdeStem: Sluizen en stuwen worden visvriendelijk: ‘Vissen zitten al jaren in lockdown en wij gaan ze bevrijden’ | Bergen op Zoom | pzc.nl(externe link)

Artikel in BNdeStem: Brabantse Delta maakt West-Brabantse gemalen en stuwen visvriendelijk | Bergen op Zoom | bndestem.nl(externe link)

Artikel in BNdeStem: Aal en stekelbaars eindigen in West-Brabant straks niet meer als sushi | Bergen op Zoom | bndestem.nl(externe link)

Vispassage Dongedijk s'Gravenmoer