Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. In het werkgebied van waterschap Brabantse Delta bestaan verschillende knelpunten voor vismigratie door barrières die in de loop der tijd zijn neergezet. Veel van deze barrières hebben een waterhuishoudkundige functie, zoals stuwen en gemalen. Het waterschap heeft nu het plan om 3 stuwen in de Molenbeek vispasseerbaar te maken.