Vissen kunnen straks weer op reis!

Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op hun reis soms hindernissen tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Dit zijn bouwwerken in het water die de hoogte van het water regelen. Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat zetten zich in om deze bouwwerken zo aan te passen dat vissen hun reis kunnen vervolgen. Zij kunnen dan ongehinderd en veilig door zwemmen. Dat is goed voor de biodiversiteit in onze wateren.

Het werk is gestart!

14 juli was een belangrijk moment in het project vismigratie: aannemer van Boekel is gestart met het aanleggen van vispassages bij de gemalen Zoute Sluis (gemeente Steenbergen) en gemaal De Pals (gemeente Bergen op Zoom). Bestuurder Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta, Theo van de Gazelle, HID van Rijkswaterstaat en directeur Jordy Redding van Van Boekel Bouw & Infra waren aanwezig.

Wat gaat er gebeuren?

Met de gemalen regelt het waterschap hoeveel water er tussen het kanaal en de Brabantse polder heen of terug stroomt. Die gemalen zijn dus belangrijk, maar voor sommige vissen vormen ze een serieuze hindernis. In de gemalen zit een grote pomp waar geen vis doorheen kan. Zonder een mogelijkheid om het gemaal te passeren kunnen de vissen niet hun leefgebieden aan de andere kant bereiken, en dat is wel nodig. Zowel Rijkswaterstaat als het waterschap heeft een opdracht om de Nederlandse wateren schoon en gezond te houden. Gezonde vispopulaties zijn hier een belangrijk onderdeel van. Daarom is het belangrijk om wateren beter bereikbaar te maken voor vissen. Samen  maken we de gemalen De Pals en Zoute Sluis visvriendelijk. Vissen kunnen straks via een aparte zwemroute, de vispassage, door het gebouw van het gemaal om de pomp heen zwemmen. Het Schelde-Rijnkanaal en de West-Brabantse wateren worden hierdoor beter bereikbaar voor de vis. Dat vergroot de uitwisseling van soorten en verbetert en versterkt de biodiversiteit. Vissen zijn bovendien belangrijk voor schoon en gezond water. 

Gemaal Zoute Sluis in Nw Vossemeer
Gemaal Zoute Sluis in Nw Vossemeer

Welke stuwen zijn aan de beurt?

Naast de gemalen worden de volgende stuwen en terugslagklep de komende periode vispasseerbaar gemaakt: 

  • Stuw Breede Gat/Zuidlangeweg - gemeente Moerdijk 
  • Terugslagklep Langewater - gemeente Bergen op Zoom
  • Stuw Rolafseweg - gemeente Steenbergen
  • Stuw Dongedijk - gemeenten Dongen/Oosterhout
  • Stuw Groenendijk - gemeenten Dongen/Oosterhout
  • Stuw Witte Brug - gemeenten Dongen/Oosterhout
  • Stuw Rekken - gemeente Gilze en Rijen 

Wat merkt u ervan?

Stuwen, gemalen en terugslagkleppen zijn belangrijk voor het regelen van de hoogte van het water, het waterpeil. Hier wordt in dit project rekening mee gehouden. Tijdens het werk proberen de aannemer en het waterschap de kans op overlast te beperken.

Samenwerking

Waterschap Brabantse Delta is partner van de Wereld Vismigratie dag. Bekijk de website van de Wereld Vismigratiedag.

Het project wordt mogelijk gemaakt door Europese (POP3) subsidie, STUW subsidie en Rijkswaterstaat.

Meer informatie over de samenwerking met Rijkswaterstaat lees je in het nieuwsbericht. Lees nieuwsbericht. 

Logo provincie Noord-Brabant. Europees Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling

Europees Landbouwfonds

Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) is het financieringsinstrument van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) waarmee plattelandsontwikkelingsstrategieën en ‑projecten worden ondersteund. Het maakt deel uit van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Meer informatie is te lezen op de website van van de Europese Commissie. Ga naar de website over de ELFPO.

Meer informatie op www.brabantsedelta.nl/aanpak-vismigratieknelpunten