Samen met Rijkswaterstaat maken we nieuwe zwemroutes voor vissen tussen het Schelde-Rijnkanaal en de West-Brabantse wateren.

Wat is er aan de hand?

Aan de westkant van het werkgebied van waterschap Brabantse Delta, op de grens van Brabant en Zeeland, ligt het Schelde-Rijnkanaal. Het Schelde-Rijnkanaal vormt een belangrijke vaarroute tussen Antwerpen en Rotterdam en wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Met de gemalen Zoute Sluis (gemeente Steenbergen) en De Pals (gemeente Bergen op Zoom) regelen we als waterschap hoeveel water er tussen het kanaal en de Brabantse polder heen of terug stroomt. Die gemalen zijn dus belangrijk, maar voor sommige vissen vormen ze een obstakel. In de gemalen zit een grote pomp waar geen vis doorheen kan.

Hoe lossen we dat op?

Zowel Rijkswaterstaat als het waterschap heeft een opdracht om wateren beter bereikbaar te maken voor vissen. Daarom werken we als goede buren samen en maken gemalen De Pals en Zoute Sluis visvriendelijk. Vissen kunnen straks via een aparte zwemroute door het gebouw van het gemaal om de pomp heen zwemmen. Het Schelde-Rijnkanaal en de West-Brabantse wateren worden hierdoor beter bereikbaar voor de vis. Dat vergroot de uitwisseling van soorten en maakt de vispopulatie sterker. Vissen zijn bovendien belangrijk voor schoon en gezond water. De afspraken zijn inmiddels ondertekend, op naar de uitvoering! 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Europese (POP3) subsidie en STUW subsidie. Lees meer over het project.