Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op hun reis soms hindernissen tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Dit zijn bouwwerken in het water die de hoogte van het water regelen. Waterschap Brabantse Delta past drie van deze stuwen in de Molenbeek in Roosendaal aan zodat vissen er veilig  langs kunnen zwemmen. Dit noemen we vispassages. 

Werk is gestart

Op 21 juni is aannemingsbedrijf M.J. van Uijtert & Zn. samen met Ploegam gestart met het werk bij het verdeelwerk bij de PC Hooftlaan. Daarna  past het waterschap de stuwen bij de Vondellaan/ Laan van Brabant en de Oostelijk Havendijk (Curio) aan. Zodat vissen niet meer gehinderd worden door de stuwen en hier ook langs kunnen zwemmen. Door de aanleg van de vispassage wordt de uitwisseling van soorten vissen vergroot en maakt dit de vissen sterker. Vissen zijn bovendien belangrijk voor schoon en gezond water.  

Locatie van de stuwen Molenbeek Roosendaal

 

Wat merkt u ervan?

Stuwen zijn belangrijk voor het regelen van de hoogte van het water, het waterpeil. De vispassages zijn zo ontworpen dat deze geen effect hebben op het waterpeil in de Molenbeek. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen de aannemer en het waterschap eventuele overlast te beperken. Het werk is eind 2021 afgerond.

Subsidie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant door middel van de STUW subsidie.

Meer informatie op www.brabantsedelta.nl/molenbeek