Woensdag 22 juni hebben dijkgraaf Kees Jan de Vet, gedeputeerde Jan De Haes (provincie Antwerpen) en wethouder Klaar Koenraad (gemeente Roosendaal) de drie vispassages in de Molenbeek geopend. Vispassages zorgen ervoor dat vissen hun reis kunnen voortzetten ondanks hindernissen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. 

Ecoloog Michiel Cornelis geeft uitleg
Ecoloog Michiel Cornelis geeft uitleg

Waarom een vispassage?

Waterschap Brabantse Delta heeft drie stuwen in de Molenbeek in Roosendaal aangepast zodat vissen er veilig langs kunnen zwemmen. Dit noemen we vispassages.  Stuwen en gemalen zijn nodig om de hoogte van het water te regelen. Helaas hebben vissen tijdens hun reis hier hinder van. Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. De uitwisseling van soorten vissen wordt groter en dit maakt de vissen sterker. Vissen zijn bovendien belangrijk voor schoon en gezond water.

Waar liggen de vispassages?

De vispassages liggen bij de stuw Verdeelwerk, de stuw Vondellaan/ Laan van Brabant en de stuw Oostelijk Havendijk (naast Curio / vlakbij Stadsoevers). Door de vispassages kunnen vissen  nu zwemmen tussen Kalmthout (België) en het Volkerak-Zoommeer. 

Zijn er meer soorten vispassages?

Bij de stuw Verdeelwerk is een zogenaamde bekkenvispassage rondom de stuw gelegd. Deze lijkt op een beekje die om een stuw ligt met drempels. Zo ontstaat een soort trap voor vissen. Met iedere drempel zakt het water ongeveer 5 cm. In de bekkens (ruimte tussen de drempels) kunnen de vissen rusten.

Omleiding met vistrap
Omleiding om stuw met vistrap

 In de stuw Vondellaan/ Laan van Brabant is ook een bekkenvispassage aangelegd maar dan in de Molenbeek zelf.

Vistrap in Molenbeek
Vistrap in Molenbeek

Bij de stuw Oostelijk Havendijk is voor een meer technische oplossing gekozen in de vorm van een ‘De Wit’ vispassage. Dit vanwege de beschikbare ruimte. Bij deze vispassage zwemmen vissen door verschillende kamertjes met openingen om zo het peilverschil te overbruggen.

Vispassage bij Havendijk
Vispassage bij Havendijk

Welke vissen gebruiken de passage?

Afgelopen maanden heeft het waterschap onderzoek gedaan naar het gebruik van de vispassages. Een camera heeft opnames gemaakt van de vissen die door de vispassage zijn gezwommen. Een voorlopige conclusie is dat de vispassages gebruikt worden door vissen van verschillende lengtes en  zowel door bodemvissen als vissen die hoger in het water zwemmen. In totaal zijn er 7 soorten waargenomen, de blankvoorn, snoek, schubkarper, giebel, winde, riviergrondel en baars.

Het is nog te vroeg om aan te geven hoeveel vissen de passages hebben gebruikt. In het najaar gaan we weer verder met de monitoring.

Camerabeeld van Snoek in passage
Camerabeeld van Snoek in passage

Verandert het waterpeil?

Stuwen zijn belangrijk voor het regelen van de hoogte van het water, het waterpeil. De vispassages zijn zo ontworpen dat deze geen effect hebben op het waterpeil in de Molenbeek. In droge perioden wordt de vispassage tijdelijk dicht gezet om het water in het gebied vast te houden.

Subsidie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant door middel van de STUW subsidie.