Waterschap Brabantse Delta is van plan om het leggerboek aan te passen. Een leggerboek is één van de drie onderdelen die samen de legger vormen. In een leggerboek staat onder andere informatie over dijken, sloten, beken en stuwen. Vanaf 23 januari 2024 tot en met 4 maart 2024 ligt het leggerboek ter inzage(externe link). Tijdens deze periode kun je met een zienswijze reageren op het leggerboek. 

Wat is een leggerboek?

Een legger bestaat uit drie onderdelen:

  • Leggerkaart;
  • Leggertabel;
  • Leggerboek.

In een leggerboek staat onder andere informatie over dijken, sloten, beken en stuwen. Dit onderdeel van de legger ligt ter inzage. 

Bekijk leggerboek omgevingswetlegger(externe link)

Bekijk leggerboek onderhoudslegger(externe link)

Waarom is aanpassing nodig?

In het oude leggerboek stonden woorden die niet meer actueel zijn. Dit komt door de komst van de Omgevingswet. Zo wordt er in het nieuwe leggerboek niet meer gesproken over de Keur. Dit is de Waterschapsverordening geworden.

Wat merk ik van de leggeraanpassing?

Het leggerboek ligt ter inzage door de komst van Omgevingswet. Er zijn geen inhoudelijke veranderingen. Inwoners merken dus niks van deze aanpassing.

Leggerboek ter inzage

Het leggerboek ligt van 23 januari 2024 tot en met 4 maart 2024 ter inzage. Inwoners kunnen tijdens deze periode reageren.

Hoe reageer ik op de legger?

Een reactie op het leggerboek noemen we een zienswijze. Deze kun je indienen tot en met 4 maart 2024. Hoe je kunt reageren lees je op www.brabantsedelta.nl/legger.

Wat gebeurt er met je zienswijze?

Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ingediende zienswijze. Na afloop van de inzagetermijn worden de ingediende zienswijzen beoordeeld en bekijkt het waterschap of deze aanleiding geven om het ontwerp aan te passen. Na deze afweging ontvang je een reactie op je zienswijze.

Na de beoordeling van de zienswijzen en de mogelijke aanpassingen op het leggerboek wordt het definitief vastgesteld en bekendgemaakt via www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Vragen?

Neem dan contact op met waterschap Brabantse Delta. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur op algemeen telefoonnummer 076 564 10 00. Je kunt jouw vraag ook stellen via ons contactformulier.