Project dijkversterking Moerdijk-Drimmelen bereikt mijlpaal: het algemeen bestuur heeft op 1 maart tijdens de AB-vergadering het uitvoeringskrediet goedgekeurd voor het uitvoeren van de voorverkenningsfase van het project.

Het project is van belang voor het op orde brengen van de waterveiligheid tussen Moerdijk en Drimmelen. Waar en hoe precies de dijk versterkt moet worden, dat gaan we de komende periode onderzoeken.

Adviesbureau Witteveen+Bos gaat het waterschap ondersteunen bij het uitvoeren van de voorverkenningsfase. Deze fase zal vooral bestaan uit het doen van onderzoeken om de exacte opgave te bepalen. De voorverkenningsfase duurt tot het najaar van 2023.

De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link).

Meer informatie over het project lees je op de projectenwebsite.