Vragen? We helpen je graag. Staat jouw vraag niet onderstaand overzicht? Vul ons online contactformulier in of neem tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op via 076 564 1000.

Wat betekent ecologisch maaien?

Ecologisch maaien betekent dat er tijdens het maaien rekening gehouden wordt met bloemen en dieren.  Er wordt op die plekken minder, op andere momenten of maar gedeeltelijk gemaaid. Dit zorgt voor meer bloemen en biodiversiteit in de bermen. Hierdoor is er altijd voedsel en ruimte voor dieren om te leven in de stukken die blijven staan en kunnen planten en bloemen blijven groeien.

Waarom is ecologisch maaien belangrijk?

Door het ecologisch maaien, creëren we een aantrekkelijke, bloemrijke en kleurrijke omgeving. Bloemen zijn voedsel (nectar en stuifmeel) voor bijen en bestuivers. De zaden zijn weer voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. Op deze manier verbeteren we de biodiversiteit. Op dit moment gaat het niet goed met de insecten in Nederland. Ook met de bijen en bestuivers gaat het slecht. Ruim de helft van de bijen en bestuivers die oorspronkelijk voorkwamen in Nederland, wordt bedreigt of is inmiddels verdwenen.

Wat heb ik (als mens) aan het ecologisch maaien?

Biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor de insecten en andere dieren, ook voor mensen is biodiversiteit heel belangrijk. We hebben het heel hard nodig voor de veerkracht en de leefbaarheid van onze aarde. Een ander voordeel is, dat we met meer biodiversiteit in de bermen, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups stimuleren. Zo helpen we meteen ook een handje mee aan het verminderen van de overlast van de eikenprocessierups.

Wat ga ik van het ecologisch maaien merken?

In het algemeen ga je er weinig van merken. Af en toe zal er een weg of fietspad afgesloten moeten worden wanneer er gemaaid wordt, maar verder zal er weinig overlast zijn. Wel gaan de bermen er anders uit zien. Doordat we nu de bloemen en planten meer tijd geven om te groeien en te bloeien, ziet de berm er niet meer uit als een strak egaal kort gemaaid grasveld, maar als een kleurrijk veld met planten en bloemen in verschillende hoogtes.  Dit kan ’slordig’ ogen en is misschien even wennen, maar het is dus juist heel goed voor de natuur.

Niet alles is gemaaid, waarom?

Het ecologisch maaien draait om biodiversiteit. Door gedeeltelijk (gefaseerd) te maaien laten we stukken staan. Zo zorgen we dat er altijd bloemen en dus voedsel en schuilgelegenheid is voor de insecten en andere dieren. Daarnaast geven we bloemen en planten de tijd om verder te groeien en dus zaden te maken. Hierdoor ontstaat er een ideale leefomgeving voor nog veel meer dieren. 

Wat houden de cijfers onder 'maaien' in de Perceelwijzer in?

Binnen het ecologisch maaien maken we gebruik van verschillende maatregelen. Deze maatregelen geven aan hoe een beek of sloot gemaaid wordt. In de Perceelwijzer wordt dit aangegeven met een cijfer. In Maatregelen Maaibestek.pdf lees je welk cijfer bij welke maatregel hoort, en wat dit inhoudt.

Wat gebeurt er met het maaisel?

Het maaisel wordt in samenwerking met een erkende verwerker op een duurzame manier verwerkt. Wordt een berm of watergang grenzend aan jouw perceel gemaaid en wil je het maaisel gebruiken? Vul dan het contactformulier in of neem telefonisch contact op via 076-5641000. In overleg worden de mogelijkheden besproken.

Hoe lang blijft het maaisel liggen?

Het maaisel blijft tussen de twee en zeven dagen liggen. Hierna wordt het verzameld en afgevoerd. We nemen het maaisel niet direct mee vanwege de ecologie. Door het minimaal twee dagen te laten liggen krijgen beestjes de kans uit het maaisel te kruipen en heeft zaad van kruiden en bloemen tijd om te vallen.

Wat gebeurt er met jacobkruiskruid?

Er is geen aparte bestrijding op jakobskruiskruid. Wil je meer weten over ons standpunt? Bekijk die dan hier

jacobskruiskruid

Blijft het maaisel overal tussen de twee en zeven dagen liggen?

Nee. Op plekken waar dit niet mogelijk is voeren we het maaisel direct af. Denk hierbij aan:

 • Bebouwde kom;
 • Binnen 500 meter van een overstort;
 • In ongemaaide bermen (bermen met hoog gras);
 • Bij zichthoeken en bermstroken (1e meter langs de weg) die in het voorjaar extra worden gemaaid;
 • Bij ongewenste vegetatie.

Wat gebeurt er met het maaisel langs landbouwpercelen?

Het maaisel dat vrijkomt bij watergangen langs landbouwpercelen wordt op het perceel gelegd en door de betreffende grondgebruikers verder verwerkt.

Wat gebeurt er als een berm voor een gevaarlijke of onoverzichtelijke situatie zorgt?

We houden ten alle tijden rekening met de verkeersveiligheid. De eerste meter langs een weg wordt daarom wél gemaaid en ook de zichthoeken bij gevaarlijke kruispunten om de veiligheid te waarborgen. Kom je een locatie tegen waar de berm zorgt voor een onveilige en onoverzichtelijke situatie? Geef dit dan door via het online contactformulier of tijdens kantooruren telefonisch via 076 564 1000. We kijken dan of de berm op die locatie zorgt voor een belemmering in de verkeersveiligheid.

Mag ik zelf de berm voor mijn huis maaien?

Nee, het is niet de bedoeling dat inwoners of agrariërs zelf de bermen gaan maaien. Deze bermen zijn namelijk erg belangrijk voor de insecten en dieren en hiermee verstoor je hun leefgebied. Heb je hinder van de berm voor je woning? Geef dit dan door via het online contactformulier of tijdens kantooruren telefonisch via 076 564 1000. We kijken samen dan naar een geschikte oplossing.

Wanneer starten de maaiwerkzaamheden?

Datum

Wat

Toelichting

1 mei tot 1 juni

 • Maaien op kleigrond zichthoeken, bermstroken, watergangen en sommige specifieke locaties.

Voor verkeersveiligheid , watergangen voor noodzaak aan- en/of afvoer. Specifieke locaties worden gemaaid omdat dat voor specifiek gebruik nodig is.

1 juni tot 16 juli

 • Maaien van veel watergangen en -partijen.
 • Maaien op zandgronden de zichthoeken en bermstroken. Specifieke locaties ook bermen en grasvelden.

Watergangen en -partijen voor noodzaak aan- en/of afvoer. Bermstroken en zichthoeken voor verkeersveiligheid.  Specifieke locaties omdat anders het gras te hoog wordt.

16 juli tot 1 september

 • Maaien watergangen.
 • Maaien gras op specifieke locaties.

Maaien watergangen voor noodzaak aan- en/of afvoer water. Maaien gras omdat dat voor specifiek gebruik nodig is.

1 september tot 1 november

 • Maaien bijna alle watergangen en -partijen, bermen en grasvelden.

Bijna alle grassen en bloemen hebben hun zaden verspreidt. Vooral watergangen op zandgrond worden maar 1 keer in de 2 jaar in deze periode gemaaid.

Overal waar mogelijk is, wordt een deel van de vegetatie gespaard, tot de laatste uitvoeringsperiode. In de laatste periode wordt ook zoveel mogelijk, maar wel minder gespaard.

De informatie die je zocht niet gevonden? 

We helpen je graag! Vul ons online contactformulier in of neem tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op via 076 564 1000.