Waterschap en gemeenten binnen de samenwerking ‘Maaien bermen en watergangen’ gaan jakobskruiskruid niet actief bestrijden. Er is geen wettelijke verplichting, ook de Brabantse Distelverordening is al jaren geleden afgeschaft.

De nadelen van jakobskruiskruid zijn wel bekend. Het is een giftige plant voor zoogdieren. Grazende dieren laten de plant meestal met rust, alleen als de plant in hooi voorkomt kan een dier het niet meer herkennen en is het gevaarlijk. Het hooi dat afkomt van bermen wordt niet als dierenvoer gebruikt.

Alle deelnemers aan de samenwerking ‘Maaien bermen en watergangen’ hebben afgesproken hun bermen en watergangen overal waar dat mogelijk is ecologisch te onderhouden. Dit betekent dat door de wijze van maaien de levenskansen voor flora en fauna worden verbeterd waardoor meer soorten planten en insecten zich kunnen vestigen en overleven. Voor de bermen is als extra doel gesteld om de leefomgeving van de bij te verbeteren.

Jacobkruiskruid

Maatregelen tegen jakobskruiskruid zijn ook maatregelen tegen alle bloeiende kruiden en zijn daarmee in strijd met de doelstelling. Bovendien is jakobskruiskruid een inheemse soort- waar veel insecten – ook vlinder- en bijensoorten - direct of indirect afhankelijk van zijn.

Jakobskruiskruid komt in agrarisch gebruikt grasland waar een gesloten grasmat aanwezig is niet of nauwelijks voor. In een akkerbouwperceel is jakobskruiskruid een van de vele soorten onkruiden die willen kiemen in de zaaiklaar gemaakte grond waar deze al bestreden worden door grondbewerking of chemische onkruidbestrijding. Paardenweides zijn een ander verhaal omdat daarin de zode vaak open plekken heeft waar de zaden kunnen kiemen. Hier is intensievere bestrijding nodig.