Je staat er misschien niet bij stil, maar het werk aan het water in Midden- en West-Brabant gaat altijd door. Het waterschap kijkt intussen ook vooruit naar wat er de komende jaren nodig is om te zorgen voor voldoende en schoon water. Ook het voorkomen van wateroverlast en overstromingen is een belangrijke taak van het waterschap. Het waterschap heeft jouw inbreng nodig om de plannen voor de toekomst te maken. Het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 is zo´n plan.