Het waterschap kijkt vooruit naar wat er de komende jaren nodig is om te zorgen voor voldoende en schoon water. Ook het beperken van wateroverlast en het voorkomen van overstromingen is een belangrijke taak van het waterschap. Daarvoor maakt het waterschap plannen. Het Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 is zo´n plan.