Waterschap Brabantse Delta legde eind 2021 waterberging het Loopje in Wouw aan. De berging ten zuiden van de Roosendaalsebaan is nu klaar voor gebruik. Waarom moest deze waterberging er komen en wat levert het de omgeving op?

In 2012 was door hevige regenval veel wateroverlast op meerdere plaatsen in en rondom Wouw. Daarom heeft het waterschap in samenwerking met de gemeente Roosendaal de afgelopen jaren onderzocht hoe dit in de toekomst te beperken. De huidige situatie bleek veel regen niet goed aan te kunnen. Daarom zijn er mogelijke maatregelen onderzocht. Met als resultaat de aanleg van een waterberging, stuw en aanpassingen aan de duikers en sloot.  

Hoe werkt de waterberging?  

De waterberging heeft een inhoud van ruim 3.200 m3 (iets groter dan een olympisch zwembad). Bij veel regen vult de waterberging zich met water uit de sloot tussen de Bulkstraat en Roosendaalsebaan. Na een regenbui loopt de berging langzaam leeg in de sloot. Alleen tijdens hevige buien is de berging gevuld met water. Anders staat hij droog. Het is dus een tijdelijke opslagplek voor regenwater. Om te zorgen dat het water bij veel regen goed door de sloten naar de waterberging kan stromen, heeft het waterschap duikers langs de Bulkstraat en de sloot naar de waterberging vergroot. Een duiker is een betonnen buis die sloten met elkaar verbindt.

Water vasthouden

In droge perioden houdt de extra geplaatste stuw naast de waterberging water vast. De stuw regelt ook het waterpeil. Bij hevige regen vermindert de waterberging de kans op wateroverlast.

Sloot met daarnaast afgegraven grond

Werkzaamheden afronden

De aannemer ruimt het werkgebied de komende tijd op. In het voorjaar zaait de aannemer het gebied in, zodat het gebied weer in de oorspronkelijke staat herstelt. 

Subsidie 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.