Deltares, een kennisinstituut op het gebied van waterbeheer, heeft in samenwerking met waterschap Brabantse Delta onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van veel neerslag in het werkgebied van het waterschap. Aanleiding voor dit onderzoek is de extreme regenval in juli 2021 die tot grote schade leidde in onder andere Limburg.

Impact

Uit de analyse blijkt dat in grote delen van West-Brabant wateroverlast zou kunnen ontstaan, met buiten de oevers tredende beken zoals de Aa of Weerijs en de Bovenmark. Indien de grootschalige extreme neerslag volledig boven het beheergebied van Brabantse Delta valt, wordt de schade grofweg geschat op honderden miljoenen euro’s en honderden getroffen huishoudens.

Aanbevelingen

Ook komt Deltares met aanbevelingen hoe het waterschap zich beter kan voorbereiden op zo’n extreme bui. Zo stelt het instituut voor om onder andere de informatiesystemen te verbeteren en de kennis te vergroten over het functioneren van het water- en bodemsysteem onder extreme omstandigheden. Hiervoor is samenwerking en kennisuitwisseling met Vlaanderen nodig. Omdat een groot deel van de neerslag dat daar valt, via de watersystemen in Nederland moet worden afgevoerd.

Voorbereiden

Het waterschap gaat met de aanbevelingen aan de slag. Daarnaast bereidt het waterschap zichzelf voor op extreme situaties aan de hand van vijf invalshoeken. Wat kunnen we doen om te: voorkomen, beperken, voorbereiden, bestrijden en herstellen. Extreem weer kunnen we niet voorkomen, maar we kunnen ons wel zo goed mogelijk voorbereiden om extreme situaties zoveel mogelijk beheersbaar te houden. Dat doen we samen met onze partners.

Het hele bericht en rapport is hier(externe link) te lezen.