Waterschap Brabantse Delta steunt net als de andere Brabantse waterschappen de aanvraag voor het aanwijzen van een centraal gebied in Brabant als het Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP). De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor namens overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een masterplan ingediend bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat gebeurde op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh in 1853.

Het wordt het eerste Nationaal Park 'nieuwe stijl' in Nederland, met meerwaarde voor de natuur, de mensen en de regionale economie in Brabant. Die status zet het gebied extra op de kaart en wordt een krachtige motor voor verdere gebiedsontwikkeling.

Beekdalen

De Brabantse waterschappen werken samen bij deze aanvraag en de verdere ontwikkeling van het Van Gogh NP. Een deel van het werkgebied van waterschap Brabantse Delta valt binnen dit Nationaal Park in wording. Het gaat om de gebieden rond Zundert, Etten-Leur en Breda. Bij de samenwerking kijken de waterschappen naar mogelijkheden om met waterschapsprojecten aan te sluiten bij de kansen die dit Nationaal Park biedt en leggen de nadruk op de schoonheid en het belang van de Brabantse beekdalen.

Aa of Weerijs

Een mooi voorbeeld van een karakteristieke beek in West-Brabant is de Aa of Weerijs. Die laaglandbeek stroomt vanuit België langs Zundert, de geboorteplaats van Vincent van Gogh, naar Breda. De Aa of Weerijs is belangrijk voor landbouw en natuur in dit gebied. Het slingerende patroon maakt het ook nog eens aantrekkelijk voor recreatie in dit gebied, zoals wandelen en fietsen.

Kijk voor meer informatie en het ‘Masterplan Van Gogh NP’ op www.vangoghnationaalpark.nl