Bij de installatie van het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta verwelkomde dijkgraaf Kees Jan de Vet 12 nieuwe bestuurders. Het gaat om 10 nieuw gekozen kandidaten en twee nieuwe leden vanuit de geborgde zetels. Er zijn twee nieuwe partijen bijgekomen, de Boer Burger Beweging (BBB) en De Algemene Waterschapspartij (AWP). De geborgde zetels van Bedrijven zijn verdwenen door een landelijke wetswijziging.

Introductie en coalitie

Op woensdag 29 maart legden de nieuwe bestuursleden de eed of de belofte af. Dijkgraaf Kees Jan de Vet feliciteerde de leden en wees hen gelijktijdig op hun grote verantwoordelijkheid in deze tijd van klimaatverandering. Vanaf vrijdag 31 maart starten alle leden met het introductieprogramma. Ook heeft de verkenner de eerste gesprekken gevoerd met alle fracties. 

De komende maand zit het nieuwe algemeen bestuur allesbehalve stil. Zo hebben alle fracties al gesproken met verkenner Aart-Jan Moerkerke, de burgemeester van Moerdijk. De heer Moerkerke levert binnenkort een eindrapport waarna de coalitievorming gestart kan worden. Het streven is dat dit proces in mei is afgerond. Of dit lukt, is afhankelijk van hoe de gesprekken lopen en de partijen elkaar weten te vinden. Op 18 april vindt een openbaar debat plaats over het verslag van de verkenner. 

Daarnaast begint morgen het introductieprogramma. Op verschillende manieren maakt het bestuur kennis met het werk van ons waterschap. En ze worden geïnformeerd over de organisatie, financiën en integriteit. Deze avonden vindenplaats op verschillende waterschapslocaties in het werkgebied: Breda, Zundert, Heijningen en RWZI Nieuwveer. 

Wat doet het algemeen bestuur?

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van Brabantse Delta en bestaat grotendeels uit leden van politieke partijen. In totaal telt het bestuur 30 leden waarvan er 26 gekozen zijn en vier geborgde zetels. Samen nemen zij beslissingen over wat we als waterschap doen en hoe we onze taken uitvoeren. Deze beslissingen nemen zij tijdens de ongeveer 11 vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er nog meer bijeenkomsten zoals (fractie)overleggen, commissies, werkbezoeken.  Dijkgraaf Kees Jan de Vet leidt deze vergaderingen als voorzitter van het algemeen bestuur. De vergaderingen zijn openbaar dus iedereen kan hierbij aanwezig zijn of volgen via de livestream op de website van het waterschap.