Inwoners en bedrijven in Midden- en West-Brabant krijgen waarschijnlijk te maken een hogere stijging van de waterschapsbelasting dan andere jaren. Voor een ‘voorbeeldgezin’ met een huurwoning zal het naar verwachting om ongeveer 20 euro per jaar gaan. De definitieve tarieven voor de waterschapsbelasting 2023 zijn op dit moment nog niet bekend. Eind november stelt het algemeen bestuur van het waterschap de Begroting 2023 – en daarmee de nieuwe tarieven - vast.

Theo Schots, bestuurslid met de portefeuille Financiën, legt uit: “Het waterschap heeft te maken met flinke prijsstijgingen. Denk aan de energieprijzen. Onze installaties voor het zuiveren van water bijvoorbeeld maken veel gebruik van energie. Ook zijn de grondstoffen voor onze bouwprojecten veel duurder geworden, net als de materialen voor het onderhoud van onze objecten als zuiveringen, dijken, gemalen en stuwen. Daarnaast lopen de kosten voor personeel (lonen) en ICT op. We kunnen ons werk niet stil leggen, het moet doorgaan, en dus moeten wij deze hoge prijzen betalen. Onze enige inkomstenbron om onze wettelijke taken uit te voeren zijn belastingen, daarom zijn we genoodzaakt de belasting te verhogen.”

Hoeveel de waterschapsbelasting precies gaat stijgen is nu nog niet bekend. Theo Schots: “Volgende week reflecteren we met de commissie Bestuur & Financiën (daar zitten leden uit het algemeen bestuur in) op de voorstellen voor de tarieven. Dat is echt nog opiniërend maar het geeft wel een richting aan. De besluitvorming volgt op 23 november in de vergadering van het algemeen bestuur”.

“Het is natuurlijk geen prettig nieuws, zeker niet als onze inwoners en bedrijven deze boodschap op dit moment van meerdere overheden en organisaties krijgen”, vervolgt Theo Schots. “Dat besef ik me heel goed. Daarom zijn we nu samen met het bestuur en de organisatie zorgvuldig de voorstellen voor de tarieven aan het berekenen. Maar als we nu de belasting niet verhogen, wordt het onmogelijk om onze taken uit te voeren. En die taken worden mede door de klimaatverandering steeds belangrijker: veilig wonen en werken achter stevige dijken, het zuiveren van afvalwater en het op peil houden van (schoon) oppervlakte water in tijden van extreme neerslag én extreme droogte.”

Op 23 november besluit het algemeen bestuur over de Begroting 2023 en de tarieven. De vergadering is openbaar toegankelijk en live te volgen via de website van het waterschap.