Waterschap Brabantse Delta werkt de komende twee-en-een-halfjaar samen met de gemeente Roosendaal, provincie en ondernemersvereniging Majoppeveld aan het verduurzamen van het gelijknamige bedrijvenpark in Roosendaal. Met de ondertekening van een Green Deal zeggen de berokken partijen toe de ondernemers op het bedrijvenpark Majoppeveld te adviseren en te helpen bij onderwerpen als vergroening, klimaatadaptatie en energietransitie.

Het waterschap ondersteunt dit initiatief met kennis en met een actieve bijdrage aan projecten op het gebied van klimaatadaptatie die voortkomen uit de Green Deal. De samenwerking biedt kansen om projecten en initiatieven met elkaar te verbinden.

Hans Peter Verroen, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta: Met groen en water als bouwstenen kan biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en de uitstraling op bedrijventerreinen worden verbeterd. Als waterschap delen wij graag onze kennis met de betrokken partners en de bedrijven op Majoppeveld.

De aanpak van de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen is op bestaande bedrijventerreinen in Brabant nog niet eerder op dit schaal- en detailniveau toegepast. Dit maakt dit project niet alleen interessant voor ondernemers. Het kan ook als voorbeeldproject dienen voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen op andere bedrijventerreinen.